23948sdkhjf

Kan ny lagstiftning förbjuda din förpackning? Hallå där Anders Linde!

Den 25 maj är det åter dags för förpackningsbranschen att samlas på Pack Point Nordic i Stockholm. En av talarna är Anders Linde från Envisage.

Vad kommer du att fokusera på i samtal och panel på Pack Point Nordic?

Jag kommer att göra en uppdatering av läget när det gäller EU-kommissionens förslag till ny förpackningslagstiftning. Förslaget är just nu ute på remiss hos medlemsländerna, och med tanke på de reaktioner som varit hitintills från förpackningsbranschen i Europa kommer det att vara många frågor som måste klarläggas. EU-kommissionen har många förslag där detaljregleringar skall gälla, men hänvisar i många fall till framtida s.k. "delegated acts" vilket innebär att vi famlar i ovisshet om vad som kommer att gälla. En sak som är odiskutabel är den nya lagstiftningens krav på återvinningsbarhet av framtidens förpackningar. Alla förpackningar skall vara återvinningsbara från 2030, och kunna återvinnas "at scale" från 2035. Det innebär att cirkularitet blir ett nyckelbegrepp, och för många av dagens förpackningslösningar väntar stora utmaningar.

Vad utmärker en bra förpackning?

Jag brukar framhålla tre olika perspektiv som måste samordnas för att optimera en hållbar förpackningslösning.

Miljöperspektivet handlar om att en förpackning skall spara mer resurser än den förbrukar. Den skall också utformas så att högsta möjliga mängd material skall kunna cirkulera och återanvändas när förpackningen gjort sitt jobb.

Det sociala perspektivet handlar om att förpackningen skall uppfylla alla de krav som konsumenten kan ställa på den förpackade produkten, hanterbarhet, produktsäkerhet, produktkvalitet och information.

Det ekonomiska perspektivet handlar om att förpackningen skall vara grunden för en resurseffektiv distribution med lägsta möjliga svinn och miljöbelastning samt vara kostnadseffektiv vid transporter och lagerhållning.

Vilka utmaningar och möjligheter ser du framför dig?

Den största utmaningen blir att få till harmoniserade regler i förpackningslagstiftningen, när vi har så olika förutsättningar i EU:s medlemsländer. Behovet av harmoniserade standarder för förpackningsdesign, distributions- och återvinningssystem är stort och möjligheterna är att på ett tidigt stadium engagera sig i hur dessa standarder skall utformas. Byråkraterna i Bryssel har en tendens att fokusera på förpackningar som avfall och bortse från den resurs- och miljönytta som förpackningen skapar i våra moderna distributions- och försörjningssystem.

Vilka förändringar/förbättringar skulle du helst vilja se?

Att vi förmår se förpackningen i ett helhetsperspektiv och väger in all de aspekter som styr förpackningsutvecklingen. Det är naturligtvis viktigt att vi strävar efter högsta möjliga cirkularitet i materialflödena, och mycket finns att göra, men vi får aldrig tappa siktet, att förpackningens funktionalitet måste ha prioritet. En dålig förpackning som inte skyddar sitt innehåll, blir inte bättre för att den kan återvinnas. Om innehållet går till spillo för att förpackningen inte fyller sin funktion, blir miljöbelastningen flera gånger större även om förpackningen till fullo återvinns.

Beskriv dina förväntningar på konferensen.

Man upphör aldrig att fascineras av förpackningsbranschen. Kreativiteten, viljan att skapa bättre försörjningssystem och cirkulära system genomsyrar dagens diskussioner, och jag ser med stora förväntningar fram emot möjligheten att få delta i denna process.

Tack Anders Linde!

Mer info om Pack Point Nordic och  anmälan hittar du på denna länk.

Se mer om eventet

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.082