23948sdkhjf

Hallå där Sofia Erixson!

Du medverkar som talare på Pack Point Nordic den 5 maj. Det ser vi fram emot! Vi skulle vilja veta lite mer om dig och ditt arbete.

Sofia, du är Packaging manager på ICA. Vad jobbar du med dagligdags?

Mitt uppdrag på ICA är i huvudsak ett strategiskt fokus. Detta betyder att jag initierar, driver och stöttar i olika projekt och initiativ för att framtidssäkra vårt EMV sortiment på kort- och långsikt. En viktig del i min roll är också att omvärldsbevaka och delta i olika samverkans forum. Jag tillhör ICA Sverige och vår EMV organisation men stöttar även ICA Gruppen och har kontakt med de andra ICA bolagen.

Hur är arbetet kring förpackningar organiserat på ICA?

Jag är en del av teamet - EMV Innovation och konceptutveckling. Vårt uppdrag är att vi ska framtidssäkra EMV sortimentet med hållbara och hälsosamma innovationer. Inom teamet är vi två förpackningsutvecklare och vår huvudfokus är konsumentförpackningar. Inom konsumentförpackningar har vi både ett operativt fokus i form av stöttning i förpackningsfrågor tex i leverantörsdialoger, samt ett mer långsiktigt och konceptinriktat fokus.

Sekundär- och tertiär förpackning ligger hos våra förpackningskollegor på logistik. Det löpande förpackningsarbetet drivs av respektive produktkategori och är ett tvärfunktionellt samarbete. Då vi inte äger våra egna fabriker är det viktigt att vi har ett nära och bra samarbete med våra leverantörer. Vi som förpackningsutvecklare går ibland in och stöttar i leverantörsdialoger om vi till exempel står i ett vägskäl vad gäller val av förpackning.

Vilka övergripande mål och strategier styr förpackningsarbetet på ICA?

För en god morgondag – är ICA Gruppens plattform hur vi tar ut vår övergripande hållbarhetsstrategi. Under denna har vi flera hållbarhetsmål som kopplar an till vårt förpackningsarbete:

  • Vår klimatambition: Vi vill halvera klimatpåverkan från kundernas inköp av livsmedel till 2030
  • Halvera matsvinnet från lager och butik till 2025
  • Vårt Plastmål:

o 2025 är alla EMV konsument-plastförpackningar återvinningsbara (Hänsyn måste även tas till andra miljömål som exempelvis matsvinn)

o 2030 kommer de uteslutande från förnybar eller återvunnen råvara

Vad skulle du vilja säga är den största utmaningen för att nå hållbarhet för förpackningar som ICA tillhandahåller genom sitt produktutbud?

Något som är positivt är att vi har ett stort engagemang internt för att uppnå vårt Plastmål men på grund av rådande omständigheter bland annat brist på råvaror, gör att annat måste prioriteras före. Komplexiteten och stort sortiment är en stor utmaning för oss i dagsläget.

En hållbar omställning kommer till viss del att leda till dyrare förpackningsalternativ vilket gör att priset ut mot konsument kan komma att öka på vissa produkter. Jag upplever också att det är få i vår bransch som besitter den djupa tekniska kunskapen om återvinningsbarhet som krävs för en snabbare omställning.

I vilken mån anser du att ICA kan påverka utformningen av förpackningar hos sina leverantörer, externa respektive interna – egna märkesvaror?

Våra leverantörer har oftast samma förpackningsmål, vilket gör att det finns en öppenhet och en vilja att förbättra dagens förpackningar. Ensam är inte stark utan om vi kan hjälpas åt och dela erfarenhet och kunskap blir det en win-win för alla inblandade.  Med den marknadsandelen vi har i Sverige kan vi såklart påverka nationellt producerade EMV varor i större omfattning än hos andra där våra volymer är av mindre betydelse.

Innan du började på ICA, vad gjorde du då?

Under ett antal år arbetade jag som förpackningsutvecklare på Orkla Foods i Malmö. Efter Föräldraledigheten flyttade jag hemåt mot barnvakten i Sthlm och började arbeta på TMR, som hjälper företag att uppfylla sitt producentansvar för förpackningar. Där fick jag möjlighet att djupdyka i återvinningsfrågan, vilket har ett stort värde för mig i min roll på ICA idag.

Sofia du bloggar också om förpackningar i en egen blogg. Berätta hur kommer det sig, vad är det som driver dig, är förpackningar mer än ett jobb för dig?

Haha, jag skulle nog kunna säga att det är mer än bara ett jobb. Jag har alltid älskat djur och natur, så hållbarhet är något som faller sig naturligt för mig. Sen gillar jag konstruktion och material, och är nyfiken på hur saker fungerar, så av en tillfällighet föll alla pusselbitar på plats när det kom till förpackningar.

Något som driver mig idag är bland annat att det är ämne som engagerar många, inte minst idag då hållbarhetsfrågan är i ständig rörelse, och något där jag med min kunskap och driv kan bidra.

Till sist du ska medverka som talare på Packmarknadens konferens Pack Point Nordic i Stockholm den 5 maj. Det ser vi fram emot! Vilket blir ditt kärnbudskap på konferensen?

Vikten av att samarbeta, både internt och externt. Vi har också nyligen lanserat vår interna förpackningsstrategi som snart även kommer delas externt, vilket jag hoppas kommer vägleda och inspirera fler företag att göra samma sak. Alla kan göra något för en god morgondag!

Tack Sofia! Vi ses i Stockholm den 5 maj!

Pack Point Nordic är en endagskonferens om förpackningar med framstående talare och företag från förpackningens värdekedja. Konferensen är i år tillbaka som fysisk mötesplats och vi kan välkomna er som längtat efter att åter få träffas IRL. Platsen är 7A Posthuset, central belägen i Stockholms city.

För mer information och anmälan besök: packpointnordic.se

Se mer om eventet

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.406