23948sdkhjf

FTI avvecklas: Nytt bolag ska möta framtidens krav på producentansvar

Producentansvaret för förpackningar står som bekant inför stora förändringar. Den nya producentansvarsförordningen för förpackningar innebär nya, högre krav på producenterna, med målet att uppnå ökad materialåtervinning.

Mot den bakgrunden bildas nu det nya bolaget Näringslivets Producentansvar, NPA, framgår det av ett pressmeddelande. NPA bygger vidare på den expertis som utvecklats inom Svenska Förpackningsinsamlingen AB, FTI. För producenter som idag är anslutna till FTI är målet en sömlös och trygg övergång till NPA i och med att FTI:s nuvarande verksamhet avvecklas när insamlingsansvaret den 1 januari 2024 övergår till kommunerna.

Av pressmeddelandet framgår också att det blir NPA som kommer att ansöka om att bli en framtida producentansvarsorganisation (PRO). Från den 1 november i år ska alla producenter som sätter förpackningar på marknaden vara anslutna till en producentansvarsorganisation som är godkänd av Naturvårdsverket.

Det nya bolaget bildas av branschorganisationerna Dagligvaruleverantörers Förbund (DLF), Svensk Dagligvaruhandel, Sveriges Bryggerier samt Sprit & Vinleverantörsföreningen (SVL). Branschorganisationen Svensk Handel har för avsikt att ansluta sig till ägarkonstellationen för det nya bolaget inom kort.

Med dessa branschorganisationer som ägare får bolaget en stark grund och stora påverkansmöjligheter för anslutna producenter, heter det i pressmeddelandet.

– Från FTI:s sida ser vi fram emot att bidra med kompetensöverföring av den unika expertis och erfarenhet som vi byggt upp under snart 25 år. Tillsammans säkerställer vi att producenterna får det stöd de behöver för att fortsätta resan mot en cirkulär och spårbar återvinning av förpackningar, kommenterar Helena Nylén, vd på FTI och tillträdande vd på Näringslivets Producentansvar.

Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.078