23948sdkhjf

Stora Enso gör bästa resultatet på två decennier

Stora Enso presenterar rapporten för sista kvartalet 2022 och kan konstatera att resultatet på helåret 2022 blev det bästa på 22 år. Detta trots stora marknadsutmaningar under sista kvartalet 2022.

Siffror för helåret 2022. Föregående års siffror inom parentes.

– Omsättningen ökade till 11 680 (10 164) MEUR.

– Det operativa rörelseresultatet blev 1 891 (1 528) MEUR. Bästa på 22 år.

Siffror för kvartal 4 2022. Föregående års siffror inom parentes.

– Omsättningen ökade med 5 % till 2 864 (2 719) MEUR.

– Trots det sjönk det operativa rörelseresultatet till 355 (426) MEUR.

– Rörelseresultatet (enligt IFRS) minskade till 705 (839) MEUR.

– Förhållandet nettoskuld/operativt EBITDA förbättrades till 0,7 (1,1). Målet är under 2.0.

Viktiga händelser under året

– Förvärvet av De Jong Packaging Group slutfördes i januari 2023.

– Avyttringen av pappersanläggningarna i Hylte och Maxau förväntas vara slutförda under första halvåret 2023. Avyttringen av anläggningen i Nymölla slutfördes i januari 2023. Avyttringen av pappersanläggningen i Anjala avbröts och anläggningen behålls inom koncernen.

– Stora Enso investerar cirka 1 miljard EUR i en kostnadseffektiv och högpresterande produktionslinje för stora volymer konsumentkartong i Uleåborg i Finland.

– Stora Enso tillkännagav planer på att avyttra sin anläggning för konsumentkartong samt skogsbruksverksamheten i Beihai i Kina.

VD Annica Bresky kommenterar resultatet:

– I divisionen Packaging Materials var efterfrågan och marknadsandelen stabil med en god orderingång för konsumentkartong, medan efterfrågan och priser på wellpappråvara minskade. Totalt sett försvagades lönsamheten i denna division till följd av pressade marginaler från stigande rörliga kostnader och lägre volymer. De tillfälligt ökade kostnaderna för planerade årliga underhåll på några av våra största anläggningar, utgjorde en majoritet av koncernens underhållskostnader. Omförhandlade försäljningskontrakt för konsumentkartong under kvartalet kommer gradvis att kompensera för inflationstryck genom prishöjningar. I divisionen Packaging Solutions var efterfrågan på wellförpackningar relativt stabil jämfört med föregående kvartal men lägre än under fjärde kvartalet 2021, vilket ledde till ett svagare avslut på det säsongsstarka fjärde kvartalet främst till följd av ett lägre konsumentförtroende.

– Vi levererade exceptionella resultat för 2022 med en omsättning på 11 680 MEUR. Dessutom uppnådde vi, liksom under 2021, ännu en gång ett historiskt högt operativt rörelseresultat för helåret 2022, 1 891 MEUR, en ökning med 24 % jämfört med föregående år och det högsta sedan år 2000. Det fjärde kvartalet gav en omsättningsökning på 5 % till 2 864 MEUR. Kvartalet utmärktes av de allmänt dystra makroekonomiska utsikterna och av snabbt försämrade marknadsförhållanden inom vissa segment som sågade trävaror och wellpappråvara.

– Efter ett på många sätt exceptionellt år är jag stolt över att vi har överträffat våra prognoser för finansiella och operativa resultat för 2022 trots utmanande omvärldsfaktorer och hög inflation. Vi har slutfört väsentliga strategiska projekt och gjort stora framsteg inom investeringar i strategiska tillgångar och innovationer som främjar tillväxt inom förnybara förpackningar, hållbara träbyggnadslösningar och innovationer inom biomaterial.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.079