23948sdkhjf

Hallå där Annika Olsson!

Grattis till den fina utnämningen till ledamot av Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademin!

Vi börjar med en klassisk sportfråga. Hur känns det?

Hedrande främst skulle jag vilja säga. Och sedan är jag också glad! För det är på något sätt ett kvitto på att jag har gjort en bra karriär även inom akademin. Jag kom som doktorand från näringslivet och då möttes jag av visst ifrågasättande av min akademiska förmåga. Det är också ett sorts kvitto på att jag gör något som uppskattas av omvärlden, och det känns ju bra.

Kom utnämningen som en överraskning?
Inte nu i december direkt eftersom jag hade blivit ombedd att skicka in mitt CV till nomineringen av mig och avdelningens ordförande Karin Röding ringde i oktober och frågade om de fick föreslå mig. Men det känns väldigt hedrande och speciellt att bli uppringd och få erbjudande om ett sådant här hedersuppdrag.

Vem föreslår nya ledamöter till IVA?
Ledningsgruppen i IVA Syd föreslog mig, men det kan säkert komma förslag från flera håll.

Vad var det som gjorde att strålkastaren riktades på dig?
Det vet jag faktiskt inte riktigt. Jag har varit inbjuden till IVA Syd och hållit föredrag om hur vi jobbar med affilierad kompetens och samverkan på LTH, så jag har inte varit ett helt okänt namn för IVA Syd.

Vad förväntas av dig som ledamot i IVA?
Första året är ett introduktionsår så jag kommer att vara i Stockholm några gånger för att lära mig mer om verksamheten. Jag kommer att bli vice ordförande i IVA:s Syds ledningsgrupp. Det som förväntas av mig är engagemang i frågor som rör kopplingen mellan akademin och näringslivet. Men jag måste lära mig mer om IVA:s verksamhet, innan jag kan ge mer detaljer.

Känner du någon annan i IVA sedan tidigare?
Ja det gör jag. Bland andra Pia Sandvik, vice ordförande i avdelning IX och VD för RISE. Camilla Modéer, en av våra hedersdoktorer här på LTH, är också med i den avdelningen inom IVA. Jag känner några stycken, särskilt de som är kopplade till IVA Syd. Mats Benner till exempel, rektor på Ekonomihögskolan här i Lund. Jag har också haft kontakt med Tuula Teeri, VD för IVA, i ett arbete som jag medverkat i under året och som har handlat om samverkan och livslångt lärande.

Vad förväntar du dig själv av ditt uppdrag i IVA?
Det är ju ledande personer inom näringsliv och akademi i IVA och jag förväntar mig stärkt samarbete med kontakter jag redan har och att upptäcka nya samarbeten, nya kontakter och kompetenser. Ett ökat utbyte med andra personer i ledande ställning inom näringsliv och akademi helt enkelt. Det är ett oavlönat hedersuppdrag, men det finns så många synergier med min roll som rektor för LTH så jag kommer att engagera till fullo utan att känna det som någon extra belastning.

Vilken roll spelar IVA i det svenska samhället?
IVA är ett nätverk av några av landets ledande forskare och experter på flera områden. Det finns tolv olika avdelningar. IVA arrangerar kunskapshöjande seminarier i olika ämnen och är ett flitigt anlitat arbetsorgan som gör olika rapporter och undersökningar, som ibland kan fungera som underlag till politiska ställningstagande. IVA kan i vissa fall även vara en remissinstans. Men det är framför allt ett organ för samverkan mellan näringsliv och olika samhällsinstitutioner för att forskning och teknik ska främja samhälle och människa.

Vilken roll spelar IVA:s arbete inom Forskning & Utbildning?
Vår avdelning har möjlighet att påverka politiska ställningstagande i viktiga frågor för forskning och utbildning. Arbetet med livslångt lärande ligger till exempel till grund för en promemoria som kan bli en del av ett regeringsunderlag. Engagerar man sig i den typen av uppdrag kan man också vara med och påverka universitetens framtid. Det känns viktigt för mig. IVA kan till exempel också vara en kanal in till den kommande Forskningspropositionen.

Är det någon särskild fråga som du brinner för inom forskning & utbildning?
Oj det är många saker. Men framför allt vill jag värna om våra grundutbildningar som inte har hängt med i ekonomiskt i den tilldelning vi får som urholkats under flera år. En annan viktig sak är att tillgodose näringslivets behov av livslångt lärande men då är det viktigt att det skjuts till nya resurser till universiteten, så att vi inte behöver omfördela resurser från våra ingenjörsutbildningar. Näringslivet skriker efter ingenjörer så vi kan inte dra ner på vare sig volym eller kvalitet i dessa utbildningar. Även antalet doktorander ser ut att minska och den trenden måste vi vända om Sveriges ska behålla sin position som ett av världens ledande forsknings och innovationsländer.

Hur ser annars din vardag ut? Du är både Professor i Förpackningslogistik och högsta chef för Lund Tekniska Högskola – hur får du tiden att räcka till?
Jag ägnar inte mycket tid åt min Professur just nu. Jag handleder lite grand, men forskar inte och min kollega professor Daniel Hellström har tagit över ansvaret för forskargruppen inom Förpackningslogistik, som tillhör institutionen för Designvetenskaper på LTH.

Att vara rektor för LTH med 10 000 studenter, 1 700 anställda och två miljarder i omsättning är ett fulltidsuppdrag. Det som upptar mest av min tid just nu är utvecklingen och vår etablering av nya Science Village här i Lund och arbetet med att profilera LTHs forskning. Mitt huvudsakliga ansvar i vår ledning är annars att strukturera och utveckla LTHs samverkan med näringslivet och omgivande samhälle. Som rektor har jag ett uppdrag om tre år, vilket också kan förnyas ytterligare tre år, sedan blir det någon annan. Så Professuren på Förpackningslogistik är min fasta tjänst.

Avslutningsvis! Hur välkomnas nya ledamöter i IVA? Har ni någon fest som i Nobelsammanhang?
Haha, ja jag tror det ska hållas en stor fest i oktober. Men jag vet inte mer än att det finns ett datum.

Tack för intervjun Annika och lycka till med ditt nya uppdrag för IVA!
Tack, och tack själv!

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.109