23948sdkhjf

Hallå där Mattias Philipsson!

Nu närmar sig konferensen Pack Point Nordic den 5 maj med stormsteg. Vi fortsätter med vår serie Hallå där-intervjuer där våra talare svarar på några frågor. Turen har kommit till Mattias Phlipsson, vd för Svensk Plaståtervinning, företaget som med satsningen på Site Zero i Motala, har blivit central för Sverige i arbetet att nå återvinningsmålen för plastförpackningar.

Hallå där Mattias Philipsson! Du deltar som talare på Pack Point Nordic den 5 maj i Stockholm. Det ser vi fram emot! Vad upptar mest av din tid i arbetet just nu?

Det är som vanligt full fart och det händer många roliga och spännande saker. Jag åker snart till München som talare på IFAT, en av världens största miljöteknik- och återvinningsmässor. Jag är inbjuden för att tala om Site Zero och hur vi på Svensk Plaståtervinning hjälper våra kunder att nå klimatmålen genom cirkulär återvinning.

Annars filar vi på det sista i vår hållbarhetsrapport för 2021 som är väldigt viktig för oss. Vi följer planen och gör stora framsteg, vilket bevisar att Plastsprånget verkligen gör skillnad och leder till ökad cirkulär återvinning och minskad klimatpåverkan för våra kunder.

Förpackningar har på senare hamnat alltmer i fokus för klimat-, hållbarhets- och miljödebatten. Men spelar verkligen vilken förpackning vi använder så stor roll för dessa frågor, och i så fall på vilket sätt?

Förpackningen har stor påverkan på företagens klimatpåverkan. De senaste siffrorna tyder till exempel på att plast står för cirka 6% av de globala utsläppen. För att det ska minska måste vi förstå sambandet mellan återvinning och klimatpåverkan. Bara för att en förpackning återvinns innebär det inte automatiskt att den är en del av den cirkulära ekonomin eller att den får ett mindre klimatavtryck.

Designen av förpackningen är mycket viktig, men lika viktigt är hur förpackningen samlas in och återvinns. En hypermodern sorteringsanläggning som till exempel Site Zero skapar förutsättningar för att cirkulärt återvinna alla plastförpackningar med minimal klimatpåverkan. Det leder i sin tur till att våra kunder kan öka sin konkurrenskraft genom att minska både kostnader och klimatavtryck. Det finns alltså även en tydlig koppling mellan lönsamhet och hållbarhet.

Förutom ovannämnda ser du någon annan aktuell trend inom utvecklingen av nya förpackningar?

Vi tar emot många förpackningar i vårt nya testlabb där vi provsorterar kundernas förpackningar och bedömer deras återvinningsbarhet. Det är mycket uppskattat och lärorikt både för oss och våra kunder och tyder på en ökad förståelse för vikten av design för återvinning. Det tycker vi är mycket positivt.

Är det första gången du deltar som talare eller besökare på Pack Point Nordic?

Jag har haft förmånen att delta tidigare.

Vad har varit din upplevelse/erfarenhet?

Det är alltid roligt och lärorikt att träffa branschen och det är extra roligt i år eftersom vi varit instängda så länge på grund av Coronan.

Finns det någon fråga inom förpackningar som du brinner extra mycket för?

Jag brinner för att leda världen mot klimatmålen – med cirkulär plaståtervinning. Som företag går vi redan före med investeringar i ny innovativ teknik såsom Site Zero, men parallellt arbetar vi även med andra forsknings- och utvecklingsprojekt. Jag brinner verkligen för ett stort digitaliseringsprojekt som syftar till att inom kort kunna presentera våra kunders företagsspecifika återvinnings- och klimatdata baserat på förpackningstyp. Vi håller även på att initiera ett policylabb vars syfte är att genom lagstiftning och lämpliga styrmedel ställa hårdare krav på cirkulär plaståtervinning.

Spårbarhet är ett annat område som ligger oss varmt om hjärtat och vi kommer under 2021 frivilligt bli tredjepartsreviderade avseende spårbarhet och rapportering av återvinningsstatistik. Svensk Plaståtervinning har kommit långt på det här området vilket har uppmärksammats av bland annat EU-kommissionen, men vi är inte nöjda med det utan verkar för mycket hårdare krav och kontroll, inte minst i Sverige.

Utan att avslöja för mycket vad kommer du att tala om/vad är ditt budskap på Pack Point Nordic?

Jag kommer tala om det enskilt viktigaste steget i hela återvinningskedjan och hur det kan hjälpa företag med producentansvar att nå sina klimatmål.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Se senaste nyhetsbrevet ???id_11737???

Sänd till en kollega

0.095