23948sdkhjf

Norrmejerier ökade sin plastanvändning

Norrmejerier har trots ambitionerna att minska sin plastanvändning i förpackningar ökat densamma under fjolåret. Förklaringen ligger i lanseringen av en ny produkt.

Norrmejeriers Års- och hållbarhetsredovisning för 2021 visar att Norrmejerier i fjol använde totalt 1 procent mer plast i sina förpackningar jämfört med 2020. Orsaken står att finna i lanseringen av en ny produkt – grillost. Plastförpackningen är nödvändig för att säkerställa kvalitet och hållbarhet för grillosten, menar Norrmejerier, men som nu redan under 2022 har gjort investeringar för att minska plastanvändningen.

– För att vända utvecklingen har vi bland annat investerat i en ny förpackningsmaskin för yoghurt och grädde samt påbörjat ett arbete med att byta plast i befintliga förpackningar. Vår prognos är att vår plastanvändning kommer att minska ordentligt redan under 2022, säger Krister Zackari, vd för Norrmejerier.‎

Norrmejerier kan också konstatera att om det inte hade varit för grillosten så hade plastanvändning i förpackningar minskat under 2021 – bland annat tack vare att påsarna med riven Västerbottensost ersattes med en tunnare plast, så kallad PP-film, och att man i slutet av 2020 gjorde påsarna mindre. Det minskar mängden plast per påse med 25 procent och resulterar i en utsläppsminskning på cirka 40 ton koldioxidekvivalenter per år.

Totalt bestod under fjolåret en femtedel, 19 procent, av förpackningsmaterialet på Norrmejerier av plast. Den största delen förpackningsmaterial, 80 procent, var kartong. Nio av tio förpackningar var återvinningsbara. Här bidrog bland annat förpackningsbytet för Norrgott, där plasten ersattes med återvunnen plast från returpet.

Bytet av Norrmejeriers rivostförpackningar till mindre och till PP-film fortsätter under kommande år. När förbättringarna inom ost, grädde och yoghurt fått fullt genomslag kommer plastanvändningen att minska med cirka 40 ton plast på årsbasis, enligt Norrmejerier. Företagets långsiktiga mål är att senast 2030 endast använda förnybar och återvunnen plast.

– I dag är det svårt att få tag på plast som både bevarar ostens kvalitet och som går att materialåtervinna, men en förändring är på väg. Att minska plastanvändningen och öka andelen förpackningsmaterial som går att återvinna är en viktig del av vårt hållbarhetsarbete och bidrar till klimatomställningen, säger Krister Zackari.

Från november 2021 deltar Norrmejerier i ett Vinnova-finansierat projekt, Circ Pack, som har till syfte att hitta återvinningsbara alternativ till dagens plastfilm. Projektet leds av Förpackningsinsamlingen, Svensk Plaståtervinning, RISE och IVL Svenska Miljöinstitutet. Ett tjugotal representanter från hela förpackningens värdekedja deltar i projektet.

IVL:s Alexandra Almasi berättar mer projketet Circ Pack på Pack Point Nordic den 5 maj i Stockholm. För mer information besök: packpointnordic.se 

Se mer om eventet

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.627