23948sdkhjf

Pack@lunch tillbaka med Packsize!

Packsize presenterade det senaste inom automatiserad, skräddarsydd paketpackning när man höll Pack@lunch tillsammans med Packmarknaden fredag den 18 mars i Malmö.

Packsize är marknadsledande inom maskinpackning med Z-fold-wellpapp och har som ett resultat av e-handelsföretagens ökade miljömedvetenhet och kostnadsjakt sett en kraftigt ökad efterfrågan på sina maskiner de senaste två åren.

I år presenterar Packsize i samarbete med partnerföretag en helt ny högautomatiserad maskinlinje för paketpackning. Den så kallade X-serien kommer att sätta en ny standard för packetpackning, menar Packsize, och är särskilt utvecklad för e-handelns behov utav varierande lådformat anpassade för varje enskild order.

 – I X-serien skräddarsys inte bara wellpapplådan till den aktuella produkten på tur att packas utan reses också till en färdig låda för operatören att packa i. Efter packning går lådan vidare på bandet för automatiserad maskinell försegling och etikettering redo för att staplas på pall eller annan lastbärare, berättar Martin Jönsson, Senior Director Key Enterprise Accounts på Packsize.

Intresset för den ny linjen var stort bland de 70-talet deltagande åhörarna på plats och ytterligare ett 30-tal som deltog på länk under mötet. Lika många till var anmälda på länk och kommer att kunna se Pack@lunch som spelades in vid ett valfritt senare tillfälle.

Förutom Packsize deltog den danska samarbetspartnern Sealing System, som designar och installerar automatiserade packningslinjer. I samarbete med Packsize har Sealing System sålt den första linjen i den nya X-serien till DCS, en av Danmarks största IT-distributörer och -leverantörer. Sealing Systems Søren Boldt Mousten, Area Sales Manager, kunde berätta mer.

– DCS har vuxit kraftigt de senaste åren, vissa år med 30 %, och behöver utöka sin lagerkapacitet och effektivisera sin packningsprocess. Samtidigt vill man spara pengar på förpackningsmaterial och ser också att nya volymbaserade avgifter införs för paketdistribution i Norden. Vi har i samarbete med Packsize byggt en komplett ny packningsprocess för DCS, där X-serien är hjärtat i anläggningen, säger Søren Boldt Mousten.

Packsize maskinkoncept Right-sized Packaging on Demand producerar utifrån produktdata en låda som i volym är rätt anpassad till produktens storlek. På detta vis minimeras förpackningsmaterial och eventuella fyllnadsmaterial för att fixera produkten i lådan. I Packsize tidigare linjer har resningen av lådan skett manuellt, men med X-serien inleder Packsize sin resa mot en alltmer högautomatiserad packning.

Efter tillskärning med minimalt spill, spillet ligger normalt under 10 %, reses lådan automatiskt och färdigställs för packning. I X-seriens olika maskiner kan flertalet typer av lådor produceras, såväl wrap-arounds som limmade och tejpade lådor, och resas färdiga för packning. Installationen av den första X-serien i Skandinavien kommer att ske i maj-juni på DCS.

Martin Jönsson berättade sedan om en annan installation av Packsize packningslinjer som gjorts på en av världens största tillverkare av uterum/växthus – Juliana Greenhouse i Danmark. Där packas delar som är så stora som upp till 6,5 meter långa ner till halvmeter. Företaget gick med Packsize hjälp från manuell packning i standardlådor från lagerhyllan till en semiautomatiserad packning i skräddarsydda lådor av Packsize.

– Genom att automatisera sitt flöde har företaget ökat sin produktivitet med 50 %. Packningen sker fortfarande manuellt, men det enda som packaren behöver fokusera på är att vika upp kortändarna på lådan där det kraftiga produktskyddet finns för aluminiumstänger i form av flera lager wellpapp. Sedan gå lådan vidare till en buffringsstation, limstation, försegling och palletering, en helt igenom automatiserad process, säger Martin Jönsson.

Därefter intervjuades de båda herrarna av Packmarknadens Per-Stefan Gersbro, dagens moderator. Under intervjun förklarade Martin Jönsson bland annat att deras system om skräddarsydda lådor bygger på förprogrammerade volymdata för respektive produkt. Data kan fås genom artikeldata om detta finns tillgängligt. I annat fall använder Packsize en 3D-scanner som kan läsa av och memorera produktdata.

På frågan om vilken volym som behövs för att investera i Packsize maskinkoncept blev svaret att det beror på många faktorer, men att 40 000-50 000 förpackningar per år kan vara en fingervisning om vad som krävs. Dock finns exempel på företag med mindre volym än så som bestämt sig för Packsize. Miljöhänsyn och kundtillfredsställelse liksom arbetsmiljö för anställda kan vara nog så tungt vägande skäl som pris per låda, menar Martin Jönsson.

En annan fråga var om förpackningsmaterialet – Z-fold-wellpappen till Packsize – kan köpas på den öppna marknaden eller enbart tillhandahålls av Packsize. Svaret på den var att Packsize tillhandhåller materialet genom sina leverantörer för att kunna garantera maskinernas funktionalitet och drifttid. Maskinerna kan antingen säljas till kunden, men allt vanligare blir leasingkontrakt och det finns även upplägg där kunden betalar per producerad låda.

Packmarknadens möteskoncept Pack@lunch ser fram emot fler företag som vill arrangera en lunch med mingel och föredrag. Möteskonceptet har genom åren lockat inte mindre än 7 000 deltagare i lokal eller på länk. För mer information om Pack@lunch se hemsidan packatlunch.se eller kontakta Mediechef Jerker Evaldsson på jerker.evaldsson@nordiskemedier.se.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.125