23948sdkhjf

BillerudKorsnäs avslutar starkt

BillerudKornäs presenterade sin bokslutsrapport för fjärde kvartalet. Den visar på en mycket stark avslutning och kommer att resultera i rekordhögt resultat för 2021.

Omsättningen fjärde kvartalet ökade med 15 % till MSEK 6 688 (5 803) med ett resultat (justerat EBITDA) på MSEK 1 075 (568), motsvarande en marginal på 16%.

”Det fjärde kvartalet var ännu ett kvartal med solid tillväxt och starkt resultat, drivet av starka marknadsvillkor. Högre priser, förbättringar av produktmixen, fortsatt leverans av kostnadsprogrammet och produktivitetsökningar motverkade kostnadsinflationen för logistik, kemikalier och energi under det fjärde kvartalet”, skriver Christoph Michalski, VD och koncernchef för BillerudKorsnäs.

I kommentaren till bokslutet för fjärde kvartalet skriver han också att även om Europa fortsatt kommer att vara bolagets hemmamarknad, ser man stora tillväxtmöjligheter i Nordamerika, särskilt för förpackningskartong och containerboard. Vidare ska tillväxten för vätskekartong accelereras inom utvalda möjligheter och när det gäller säck- och kraftpapper kommer man att fortsätta att förbättra mixen genom att fokusera på de mest lönsamma användningsområdena.

”Samgåendeavtalet med Verso som offentliggjordes i december ligger helt i linje med denna strategi. Verso kommer att utgöra en plattform för expansion i Nordamerika och skapa tillväxtmöjligheter för de kommande tio åren och därefter. Vi ska fortsätta betjäna de befintliga kunderna och samtidigt stegvis konvertera två pappers-maskiner till kartongmaskiner. Vi kommer därmed att skapa en av de mest kostnadseffektiva produktionsstrukturerna för kartongtillverkning i Nordamerika.”

För innevarande år förutser han följande utveckling.

”Inför 2022 förväntar vi oss att de starka marknadsförutsättningarna kommer att bestå under den närmaste framtiden. Vi kommer fortsätta att gradvis öka kartongvolymerna och förbättra försäljningsmixen. Vi förutser god fibertillgång och marginellt ökade vedkostnader. Vi räknar dock med ökade logistikkostnader, främst på grund av överhettade översjötransportmarknader och högre bränslepriser för vägtransporter. Vi förväntar oss också att kostnaderna för energi och kemikalier kommer att öka. För att motverka kostnadsinflationen kommer vi fortsätta att fokusera på pris- och mixhantering och förbättrad effektivitet.”

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Se senaste nyhetsbrevet ???id_11737???

Sänd till en kollega

0.113