23948sdkhjf

Ny miljöprövning för hållbar framtid

Tillståndsprövningen vid miljöärenden är byråkratisk, ineffektiv och motverkar sitt syfte – en hållbar samhällsutveckling. Det menar Svenskt Näringsliv som i veckan höll seminariet ”En miljöprövning för framtiden".

På seminariet diskuterades problematiken och en rapport presenterades med förslag på hur en ny tillståndshantering kan se ut som kan få fart på hållbara investeringar.

Nu lanserar Svenskt Näringsliv rapporten ”En miljöprövning för omställning och nya möjligheter”. Rapporten, som är framtagen tillsammans med bland annat IKEM, fokuserar på hur man kan lösa problemet med ineffektiv tillståndshantering.

Rapporten presenterar hur lagstiftningen bör utformas för att utveckla det goda miljöskyddet genom effektivare miljötillståndsprocesser. Hur villkoren, tidsgränserna, och myndigheternas attityd bör förändras. Målet är att göra det möjligt för företagen att göra dubbelt så mycket för miljö- och klimat på hälften så lång tid, jämfört med idag.

Under seminariet diskuterades resultatet av rapporten och vad en reformering av miljöbalken skulle innebära för samhällets klimatomställning. Från IKEM deltog Rebecca Wennerberg, miljöjurist. Bland annat ställdes frågan om hur tidsbegränsade tillstånd påverkar företagens investeringsmöjligheter och investeringsvilja.

− Investeringsviljan hos företag minskar kraftigt när miljötillstånden är tidsbegränsade. I IKEM:s senaste konjunkturrapport ställdes frågan om vad tidsbegränsade tillstånd skulle innebära och hela 83 procent av företagen svarade att det skulle vara negativt för verksamheten, varav 35 procentenheter anger att det skulle vara mycket negativt, sa Rebecca Wennerberg.

Även gruvnäringen och övriga deltagare i panelen var eniga om att tidsbegränsade tillstånd innebär ett hinder för nya investeringar.

Niklas Skår, Svenskt Näringsliv konstaterade att det föreligger målkonflikter och den stora frågan är hur vi löser det på ett acceptabelt sätt.

Han konstaterade också att det s k ”kompletteringsträsket” behöver hanteras. Hur man löser det återstår att se men förslag på åtgärder som lyfts fram i rapporten är bland annat att begränsa antalet myndigheter som är inblandade i processen, att domstolen blir tydligare i sin processledning samt att tidsplan och tidsgränser för handläggningen görs.

På seminariet deltog representanter från näringsliv, regioner och kommuner.

Redan för närmare 20 år sedan påpekade en parlamentariskt sammansatt utredning att tillståndsreglerna riskerar motverka sitt eget syfte om en hållbar utveckling. Trots det ser vi idag betydande samhällskostnader till följd av ineffektiv tillståndshantering - uteblivna investeringar, försvårad samhällsbyggnad, förlorade arbetstillfällen och en bromsad klimatomställning, menar IKEM.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Se senaste nyhetsbrevet ???id_11737???

Sänd till en kollega

0.125