23948sdkhjf

Kommunerna tar över ansvaret för förpackningsinsamlingen

Regeringen föreslår i en promemoria att kommunerna ska ta över ansvaret för insamling av förpackningar i enlighet med producentansvaret. Vem som ska ha det fysiska insamlingsansvaret har det trätts om i olika omgångar sedan producentansvaret infördes på 1990-talet och kommunernas avfallsmonopol bröts.

I regeringens promemoria "En förbättrad förpackningsinsamling – nya roller för kommuner och producenter” som nu har gått på remiss föreslås att kommunerna ta över ansvaret för insamlingen av förpackningar från hushållen. Producentansvaret ska dock finnas kvar i den betydelsen att producenterna ska stå för kostnaden av insamlingen. Ersättning för insamling i kommunernas försorg ska ska ske genom producenternas branschorganisationer.

Och det är just detta som det producentansvariga näringslivet tidigare motsatt sig. Stå för kostnaden utan att kunna påverka den. Regeringens syfte är enligt förslaget att tydligare ansvarsförhållanden för kommunerna och producentansvarsorganisationerna ska göra det lättare att samarbeta för att nå ett bättre återvinningsresultat. En mer effektiv insamling och sortering av förpackningar från hushåll och verksamheter ökar möjligheterna till återvinning, vilket i sin tur minskar behovet av nya råvaror och reducerar utsläppen av koldioxid, menar regeringen.

− Vi måste ta vara på våra resurser bättre och se till att minska uttaget av nya råvaror. Därför måste det vara enkelt för människor att återvinna. Det nya förslaget för insamling lägger en bra grund för det, säger miljö- och klimatminister Per Bolund (MP) i ett pressmeddelande. 

Förändringarna föreslås ske etappvis under åren 2024 till -26. Insamlingen från hushållen av de vanligaste förpackningsslagen, alltså papper, plast, glas och metall, ska ske fastighetsnära för att fungera på bästa sätt. Skrymmande förpackningsavfall och förpackningar av ovanliga material ska samlas in via lättillgängliga insamlingsplatser.

Promemorian innehåller också förslag på nya eller förtydligande bestämmelser som genomför avfallsdirektivets minimikrav för utökat producentansvar. I övrigt bygger förslaget till stor del på gällande bestämmelser i förordningen (2018:1462) om producentansvar för förpackningar etc.

Promemorian går alltså nu ut på remiss och synpunkter på förslaget kan lämnas till den 7 februari 2022.

Hela promemorian finns att läsa på den här länken.

Källa: pressmeddelande

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.111