23948sdkhjf

Ökad omsättning för Stora Enso

Stora Enso har publicerat sin kvartalsrapport och de se ser en ökad omsättning och operativt rörelseresultat, men för papper är det tufft. 

Tidigare i veckan meddelande Stora Enso att de stänger två pappersbruk, nu är det dags för kvartalsrapporten. 

Omsättningen ökade till 2 276 miljoner euro jämfört med motsvarande kvartal 2020 (2 207) miljoner tack vare ökade leveranser och priser.

Det operativa rörelseresultatet ökade till 328 (180) miljoner euro på grund av lägre kostnader.

– Jag är glad att för årets första kvartal leverera ännu ett starkt resultat, samt konstatera att vi är på väg tillbaka när det gäller många av våra finansiella mål. Det operativa rörelseresultatet ökade väsentligt jämfört med för ett år sedan, exklusive Paper-divisionen har det nästan fördubblats till över 360 miljoner euro. För helåret ser efterfrågeprognosen god ut för alla verksamhetsområden utom papper, säger Annica Bresky vd och koncernchef.

Under kvartalet har det fattats en rad viktiga beslut till exempel meddelades i veckan att de stänger två pappersbruk.

Andra nyheter är TreeToTextile, ett joint venture där Stora Enso har en ägarandel på 25 procent, investerar 35 miljoner euro i en demonstrationsanläggning för hållbara textilfibrer.
Produktionen av dissolvingmassa till viskosproduktion vid Enocell-bruket kommer att upphöra under 2021. Bruket kommer i stället att producera andra massakvaliteter.

– Vi har beslutat att helt lämna marknaden för dissolvingmassa för viskosproduktion. Vår globala marknadsandel är mycket liten och vi ser inga möjligheter att förbättra vår position.

Efter konverteringen av bruket i Uleåborg beräknas anläggningen uppnå full kapacitet i slutet av andra kvartalet 2021 med kommersialisering av produkterna i slutet av 2021 vilket är tidigare än planerat.

Bolaget uppger nu att besparingarna i lönsamhetsprogrammet på 400 miljoner euro kommer att vara genomförda till slutet av andra kvartalet 2021, två kvartal tidigare än beräknat. 

Hur går det för de olika divisionerna?

Packaging Materials 
Omsättningen ökade med 98 miljoner euro till 862 miloner euro, främst på grund av ökade leveranser och priser. 
Det operativa rörelseresultatet ökade med 31 miljoner euro till 127 miljoner euro, trots betydande inkörningskostnader vid kraftlinerbruket i Uleåborg. 

Packaging Solution
Omsättningen ökade med 10 miljoner euro till 159 miljoner euro, främst på grund av den kinesiska marknadens återhämtning och ökade volymer i Europa.
Det operativa rörelseresultatet minskade med 4 miljoner euro till 4 miljoner euro. Högre priser på råmaterial och negativ valutakurspåverkan kompenserades inte fullt ut av högre försäljningspriser. Ökade utgifter för accelereringen av nya verksamheter motverkades delvis av ökade volymer.

Biomaterials
Omsättningen ökade med 69 miljoner euro till 355 miljoner euro, främst på grund av högre massapriser och större leveranser, men även den påverkan som de finska strejkerna hade på första kvartalet 2020.
Det operativa rörelseresultatet ökade med 68 miljoner euro till 65 miljoner euro, till följd av högre priser, ökade leveranser och lägre rörliga kostnader, till vilka åtgärder i lönsamhetsprogrammet bidrog. 

Wood Products
Omsättningen ökade med 43 miljoner euro till 382 miljoner euro, främst på grund av en stark global efterfrågan, särskilt på sågade trävaror.
Det operativa rörelseresultatet ökade med 34 miljoner euro till 52 miljoner euro. Det är det näst högsta resultat som redovisats för första kvartalet och den högsta rörelsemarginalen någonsin för ett kvartal. Högre priser och volymer kompenserade delvis av högre råmaterialkostnader.

Forest
Omsättningen ökade 40 miljoner euro till 582 miljoner euro, främst på grund av ökade leveranser i Finland och Baltikum, där effekten av den finska strejken under första kvartalet 2020 var mycket märkbar.
Det operativa rörelseresultatet ökade med 82 miljoner euro till 123 miljoner euro, främst på grund av en vinst från försäljning av skogstillgångar i Sverige och stabila massavedsleveranser.

Paper
Omsättningen minskade med 163 miljoner euro till 428 miljoner euro. Konverteringen av bruket i Uleåborg till kraftliner minskade volymerna väsentligt. Leveranserna var lägre i alla segment på grund av att pappersefterfrågan i Europa 
påverkades av covid-19 samt på grund av begränsad tillgång på containrar för internationella sjötransporter. 
Det operativa rörelseresultatet minskade med 55 miljoner euro till -34 miljoner euro, främst på grund av den sjunkande globala pappersmarknaden och högre rörliga kostnader, som delvis kompenserades av lägre fasta kostnader. 

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.094