23948sdkhjf

Ball i täten för vindkraftsel

Ball Corporation satsar stort på vindkraftsel i Sverige.

Ball världens största tillverkare av aluminiumburkar med en fabrik i Fosie, Malmö, har slutit avtal med slutmålet om 100 procent förnybar energi i Europa. 

Ball Corporation har genomfört två virtuella kraftköpsavtal (VPPA) i Europa, ett med Falck Renewables gällande Brattmyrliden-projektet i Sverige och ett med wpd gällande Corral Nuevo-projektet i Spanien, om totalt 93,4 megawatt (MW) ytterligare vindenergi.

Avtalen är i enlighet med Balls långsiktiga åtagande om att uppnå 100 procent förnybar energi i Europa och gör det möjligt för företaget att adressera cirka 63 procent av den europeiska elbelastningen som används i företagets förpackningsanläggningar för aluminiumdrycker (exklusive Ryssland) med ytterligare förnybar energi.

– Dessa milstolpar till förnybara energiavtal i Europa bekräftar Bells orubbliga åtagande att minska absoluta koldioxidutsläpp inom sin verksamhet och värdekedja, säger Kathleen Pitre, kommersiell chef och hållbarhetschef. 
– Båda projekten kommer att göra det möjligt för oss att ta itu med en betydande del av vår europeiska elanvändning med ny vindkraft och påskynda framstegen mot våra nyligen godkända vetenskapsbaserade mål.

Vindkraftsutvecklingen i Sverige och Spanien kommer tillsammans att göra det möjligt för Ball att minska sina utsläpp av växthusgaser från Scope 2 som genereras i Europa med cirka 60 procent jämfört med 2019 – motsvarande en koldioxidminskning genom att årligen ta bort mer än 47 000 personbilar från vägarna. Balls åtagande är att adressera 100 procent av dess elavtryck i regionen med ren energi. 

Bolagets regionala strategi är att fortsätta med PPA:er (energiköpsavtal) när sådana är tillgängliga och attraktiva. I den utsträckning som Ball inte uppnår 100 procent ren energi i regionen via PPA:er kommer Ball att köpa EAC:er (Energy Attribute Certificate). Bolaget tillkännagav nyligen köpet av EAC:er för att till fullo täcka sina verksamheter i EU, Serbien och Storbritannien under 2020. 

Tillsammans kommer Balls andel av vindprojekten Brattmyrliden och Corral Nuevo att under 2021 generera nästan 308 000 megawattimmar (MWh) förnybar el i Europa årligen — vilket motsvarar elbelastningen hos cirka tio av Balls anläggningar för dryckesförpackningar.
– Ball visar ett betydande ledarskap som utvidgar Europas nya VPPA-marknad, säger John Powers, VD för strategiska förnybara energikällor för Schneider Electric, som hjälpte företaget i valet av projekt och förhandlingar. 

– Genom att ta en portföljmetod och genomföra två vindaffärer samtidigt i två olika länder diversifierar Ball projekt över geografier och främjar innovation i branschen. Vi vill gratulera Ball med denna milstolpe för hållbarhet och för att främja sitt åtagande att påskynda den globala övergången till förnyelsebar energi.

Mer om Ball Corporation

Ball är världens största tillverkare av aluminiumburkar med en nettoomsättning på motsvarande cirka 115 miljarder kronor (2019). Ball är den största leverantören av dryckesburkar i aluminium i Norden och levererar de flesta av de största varumärkena för läskedrycker och öl som finns till försäljning här.

Ball är det första företaget i burktillverkningsindustrin med godkända vetenskapsbaserade mål som försöker begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader över förindustriella nivåer. År 2030 syftar företaget till att minska absoluta koldioxidutsläpp inom sin egen verksamhet med 55 procent och inom sin värdekedja med 16 procent med 2017 som jämförelseår.

År 2019 var Ball en av de tio största köparna av förnybar energi i USA. I april förra året tillkännagav företaget att det genomfört både en vind- och en solenergi-VPPA för 388 MW ny förnybar energi för att adressera 100 procent av sin nordamerikanska elbelastning fram till 2021. VPPA:erna i Sverige och Spanien visar Bells branschledande ansträngningar för att snabbt expandera sina framgångar för förnybar energi i Nordamerika och en stor kraft som driver ny tillväxt av ren energi på globala marknader.

Företaget erhöll nyligen som första globala burktillverkare Aluminium Stewardship Initiative Certification för alla sina 23 EMEA-anläggningar. 

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.125