23948sdkhjf

Generös donation till hjälpinsatser

​​​​Tetra Laval-gruppen donerar 12,9 miljoner till svenska organisationer för hjälpinsatser i samband med COVID-19.​

– Det globala utbrottet av COVID-19 har lett till helt nya utmaningar i våra liv och vår vardag. Vi känner ett djupt deltagande med alla som på något sätt drabbats av pandemin., säger Johan Rabe, VD Tetra Pak North Europe.

För att bidra till den gemensamma hanteringen av krisen kommer Tetra Pak, Sidel och De Laval tillsammans donera 6,5 miljoner kronor till Svenska Röda Korset, 4,4 miljoner kronor till Karolinska Institutet och 2 miljoner kronor till World Childhood Foundation i syfte att stödja sjukvårdssystemet och andra viktiga hjälpinsatser för COVID-19 i Sverige.

Bidraget till Röda Korset kommer till exempel att gå till samhällsinsatser för att främja hygien och sanitet, förmedla kunskap om coronavirus på flera språk och därigenom minska risken för smittspridning, öka krisstöd till allmänheten och tillgodose grundläggande behov hos riskgrupper. 

Bidraget till Karolinska Institutet ska gå till forskning om COVID-19 och bidraget till World Childhood Foundation ska möjliggöra ett intensivare arbete med att skydda utsatta barn både på internet och off-line. 

– Vi är glada att kunna bidra med ett omedelbart stöd i den pågående nödsituationen, och specifikt till att skydda utsatta barn som kan exponeras för våld i och med isoleringen som skapas av COVID-19. Vårt stöd till forskning bidrar på längre sikt till kampen mot sjukdomen COVID-19, säger Johan Rabe. 

Donationerna är en del av Tetra Laval-gruppens totala donation om 10 miljoner euro för hjälpinsatser i samband med COVID-19 globalt. https://www.tetralaval.com/news-and-press-releases/tetra-laval-group-covid-19-relief-efforts​
   
– Vi på Tetra Pak, Sidel och De Laval fortsätter att säkerställa att livsmedelsleveranser löpande fungerar i landet, samtidigt som vi vidtar viktiga åtgärder för att se till våra medarbetares hälsa och välbefinnande. Det gäller också andra personer i värdekedjan. 

– Vi är otroligt tacksamma gentemot våra medarbetare, kunder och samarbetspartners för deras bidrag i en svår tid. Vi vill visa vårt starka stöd för regeringens, industrins och samhällets ansträngningar i en extraordinär situation, avslutar Johan Rabe.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.094