23948sdkhjf

Forskare varnar: Kemikalier hinder mot cirkulär ekonomi

Kemikalier utgör en riskfaktor när samhället går mot en cirkulär ekonomi. Särskilt när det kommer till material tänkta att användas i kontakt med livsmedel, menar en internationell forskargrupp.

Forskare vid Institutionen för biologi och miljövetenskap på Göteborgs Universitet ingår i en grupp om 33 internationella forskare som uppmanar beslutsfattare i regeringar, industrin och civilsamhället att minska exponeringen för skadliga kemikalier från livsmedelsförpackningar och annat material i kontakt med livsmedel.

Enligt forskarna är farliga kemikalier som kan överföras från dessa material till livsmedel associerade med kroniska sjukdomar som diabetes, fetma, cancer och neurologiska störningar som till exempel ADHD. Frågan är särskilt relevant då återvunnet material och alternativ till plast marknadsförs som mer miljövänliga alternativ till den ökade plastanvändningen, menar forskarna.

Den vetenskapligt granskade konsensusförklaringen är baserad på mer än 1 200 vetenskapliga studier och belyser sju områden som forskarna menar behöver förbättras. Områdena är:

1. Eliminering av farliga kemikalier i material som är i kontakt med livsmedel,

2. Utveckling av säkrare alternativ,

3. Modernisering av riskbedömningsprocessen,

4. Utesluta hormonstörande ämnen,

5. Ta hänsyn till kemikalie-cocktails,

6. Se till att lagar följs

7. Skapa dialog med intressenter för att hitta praktiska lösningar.

– Det pratas mycket om plaster och miljöproblem, framförallt nedskräpning och mikroplaster, men det är extremt viktig att vi diskuterar även kemikalier som finns i plaster. Om man vill prata om hur plast påverkar vår hälsa så vet vi redan att många av de kemikalier som används idag ger negativa effekter, säger Bethanie Carney Almroth, ekotoxikolog vid Göteborgs universitet och en av författarna till artikeln.

Jane Muncke, VD för Food Packaging Forum i Zürich och huvudförfattare till rapporten säger:

– Praktiskt taget alla som äter mat utsätts för kemikalier från förpackningsmaterialet, vissa av dessa kemikalier är kända för att vara farliga och många är otestade eller till och med helt okända. Denna konsensusförklaring är en väckarklocka. Kemikalier som migrerar från förpackningsmaterial till livsmedel måste hanteras systematiskt och alla farliga ämnen måste bort – vi måste dessutom undvika att de inte bara ersätts med andra, mindre väl studerade kemikalier som senare visar sig vara lika farliga som till exempel BPS som ersatte BPA. Farliga kemikalier måste bort ur produkterna då samhället går mot en cirkulär ekonomi och en ökad användning av återvunnet material.

Författarna bakom rapporten analyserade befintliga listor över kemikalier i kontakt med livsmedel som tagits fram av myndigheter, industrin och icke-statliga organisationer världen över. De fann att idag kan nästan 12 000 olika kemikalier användas vid tillverkningen av material för livsmedel och att många av dessa inte har testats tillräckligt för att avgöra om de är giftiga eller inte.

– Även om det finns mycket information för några av de mest välstuderade ämnena som till exempel bisfenol A (BPA) och ftalater (mjukgörare) saknas det information om tusentals ämnen och deras eventuella farliga egenskaper och hur mycket människan exponeras för dem. Detta är avgörande information för att kunna bedöma riskerna för människans hälsa. Vidare finns ett okänt men förmodligen ännu högre antal ämnen som förekommer oavsiktligt i livsmedelsförpackningar, till exempel föroreningar och nedbrytningsprodukter, särskilt från återvunna material, vilket kan överföras till livsmedel, säger Jane Muncke.

– Målet att återvinna mer material och etablera en cirkulär ekonomi hindras av kemikalier. Vi vet inte vilka kemiska ämnen som finns i olika produkter och kan därför inte använda återvunnen plast på ett säkert sett. Vi måste fasa ut problematiska kemikalier, säger Bethanie Carney Almroth.

Länk till rapporten

Länk till Göteborgs Universitet

Artikeln är en del av vårt tema om HÅLLBARHET.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.063