23948sdkhjf

Hallå Där Håkan Ohlsson!

Återvinning har länge varit ett honnörsord för förpackningsindustrin i Sverige. Tillsammans med andra aktörer i förpackningskedjan organiserar man möjligheten att återvinna alla förpackningar som sätts på marknaden. Respektive förpackningsmaterial har sitt så kallade materialbolag som i sin tur uppdrar till Förpacknings- & Tidningsinsamlingen, FTI, att samla in förpackningar som använts och konsumenter vill göra sig kvitt.

2019 fick FTI en ny VD, Håkan Ohlsson, som i samråd med kommunerna nu drar upp riktlinjerna för den framtida förpackningsinsamlingen, vilken genomgår stora förändringar de närmaste åren. Håkan Ohlsson är en av många intressanta talare på Sveriges ledande förpackningskonferens PACK POINT NORDIC i år, den 28 maj.

Hallå Där Håkan Ohlsson!

Vad förväntas av förpackningen för att nå hållbarhetsmålen?

Återvinningsbarheten ska alltid vara med som en viktig parameter när en förpackning designas. Det handlar om både utformning och val av material. Det är också viktigt att underlätta för konsumenten genom märkning och att tydligt informera om hur förpackningen ska sorteras och återvinnas.

Sedan ser vi gärna att fler branschinitiativ, liknande DLF:s Plastinitiativ 2022 och Svensk Dagligvaruhandels färdplan 2030, kommer till stånd.

Hur ser du på dagens förpackningar?

Vi ser ett kraftigt ökat intresse för förpackningar och även en medvetenhet om deras miljöpåverkan, både från konsumenter och från producenter. Det är glädjande att se att även satsningarna på innovation för att öka återvinningsbarheten ökar. Vi behöver fortsätta att arbeta tillsammans för att skapa förståelse för återvinningsprocessen och för att dela kunskap i hela branschen.

 Vilka förändringar/förbättringar skulle du helst vilja se?

Jag skulle vilja se fler medvetna val vad gäller funktion kontra återvinning. Det förekommer tyvärr att förpackningar utvecklas med blandade material, vilket inte alls är bra ur ett återvinningsperspektiv. Det försvårar även för konsumenten att sortera rätt. Vi behöver även få fler konsumenter att sortera och lämna sina förpackningar till återvinning.  

Beskriv dina förväntningar på konferensen.

Att vi sprider kunskap om hur vi kan göra förpackningar mer återvinningsbara och att vi lär av varandra för att skapa ett mer hållbart samhälle. Jag ser också fram emot att få ta del av nyheter i förpackningsbranschen.

Håkan Ohlsson deltar som talare på Pack Point Nordic 2020 under programrubriken "Hur skapas hållbara kretslopp." För mer information se mer om eventet.

Se mer om eventet

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.062