23948sdkhjf

Köper egna aktier

Ahlstrom-Munksjö Oyj:s styrelse har beslutat att använda styrelsens godkännande från förra året för återköp av egna aktier. Bemyndigandet, att förvärva högst 11 500 000 av bolagets egna aktier, gäller till det att bolagsstämman 2020, som hålls den 25 mars 2020, avslutas.

Återköpen av aktier inleds tidigast den 18 februari 2020 och avlutas senast den 24 mars 2020. Antalet aktier som ska förvärvas får inte överstiga 300 000 aktier, vilket motsvarar cirka 0,3 procent av det totala antalet aktier och röster.

De aktier som återköps kommer främst att användas för att genomföra bolagets framtida aktiebaserade incitamentsprogram. Aktierna förvärvas genom börshandel på Nasdaq Helsingfors till det marknadspris som råder vid tidpunkten för köpet.

Bolaget äger för tillfället 364 832 aktier.

Bakrunden till återköpen är att Ahlstrom-Munksjös styrelse har beslutat använda aktierna i olika incitamentsprogram riktade till nyckelpersoner på företaget. Syftet med ett incitamentsystem som baseras på innehav av aktier i Ahlstrom-Munksjö är att förena nyckelpersonernas målsättningar med aktieägarnas intressen och därigenom öka företagets värde och uppmuntra lojaliteten hos nyckelpersonalen gentemot företaget.

Prestationsaktieplanen riktar sig till ca 100 personer hos Ahlstrom-Munksjö. Dessa ingår i företagsledningen eller tillhör övriga utvalda nyckelpersoner inom personalen. Det uppskattade maximala sammanlagda värdet i planen under prestationsperioden 2020-2022, baserat på företagsaktiens aktuella värde, är ca 9,6 miljoner euro (exklusive sociala kostnader).

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.266