23948sdkhjf

Bra resultat trots sjunkande priser

Rottneros redovisar sitt resultat för fjärde kvartalet och helåret. Som helhet var 2019 bra för Rottneros, menar VD Lennart Eberleh. Produktionen ökade med 3 procent till ett nytt årsrekord, 406 tusen ton och resultat på EBIT-nivå landade på 268 MSEK, trots den tuffa marknaden. Kassaflödet från den löpande verksamheten var fortsatt starkt och uppgick till 462 MSEK.

Utdrag ur VD har ordet:

Under 2019 försämrades den globala massamarknaden dramatiskt med successivt sjunkande priser som följd. Bakgrunden var främst en lägre konsumtionstillväxt genom inbromsningen i världsekonomin. Inte minst i Kina som bland annat påverkades av ökade handelshinder. Samtidigt har utbudet på massamarknaden ökat genom ett högt kapacitetsutnyttjande världen över och tillkommande produktionsvolymer från flera nordiska aktörer. Mot slutet av året förbättrades marknadsbalansen och lagernivåerna har sjunkit. Detta har inneburit att prisutvecklingen planat ut från och med oktober, om än på en låg nivå. Bruttopriset för NBSK sjönk under kvartalet från cirka 850 USD i inledningen till 820 USD i slutet. Den långsiktiga trenden med en årlig konsumtionsökning om 1–2 procent väntas fortsätta. Positivt är också att det inte tillkommer nå

Vi följer den långsiktiga planen och ökar produktionen successivt genom ökad tillgänglighet i bruken. Det handlar främst om ständiga förbättringar i våra processer och rutiner. I november beslutade den extra bolagsstämman om en extrautdelning på 70 öre per aktie i linje med styrelsens förslag. Det starka kassaflödet för helåret 2019 innebar att våra likvida medel växte med drygt 138 MSEK till 376 MSEK, samtidigt som vi delade ut sammanlagt nästan 215 MSEK under året och investerade 109 MSEK i verksamheten.

Under fjärde kvartalet avtalade vi om att förvärva råvaruföretaget Nykvist Skogs AB. Affären stärker våra råvaruanskaffningsmöjligheter ytterligare genom ökad tillgång till råvara från privata skogsägare. Den gruppen svarar för omkring hälften av skogsägandet i Sverige. Ambitionen är att fortsätta expandera verksamheten som en fristående aktör och successivt växa virkesflödet som hanteras.

Vår satsning inom Rottneros Packaging följer den övergripande planen. Leveransen av den nya maskinen blev dock något fördröjd. Den kommer vara klar för uppstart under första halvåret. Efterfrågan på klimatsmarta förpackningar och fibertråg är fortsatt stor och växer kraftigt.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.078