23948sdkhjf

Guide ska göra komplext val enklare

Som vi tidigare har kunnat berätta var Forskare vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, en av vinnarna i Lidl Future Initiatives pris. Forskarna får drygt 3,8 miljoner för ett nytt forskningsprojekt om transformativ förpackningsdesign. Projektet syftar till att öka konsumenters och förpackningsutvecklares kunskap om livsmedelsförpackningar i plast.

– Vi vill bidra till att råda bot på den förvirrade debatten om plastförpackningar genom att utveckla ny kunskap och skapa en guide för hur man kan välja förpackning som har mindre påverkan på miljön totalt, säger Helén Williams, docent i miljö- och energisystem och projektledare för det nya projektet.

– Vi behöver medvetandegöra förpackningens funktioner och förstå hur dessa bidrar till att minska matsvinnet - ett minskat matsvinn är nödvändigt för att vi ska klara utmaningar med minskad klimatpåverkan från livsmedelssektorn.

Lidls motivering till priset löd:

När ska man välja plastförpackningar och när ska man inte göra det? Det är en tuff utmaning för livsmedelsföretag. Projektet tittar på konsumenternas hantering av produkter och förpackningar samt på vilka faktorer som spelar in när den bästa förpackningen väljs. Målet är att ta fram en guide som ska underlätta när man kan välja eller bör undvika plast.

- Vårt projekt ska öka konsumenters och förpackningsutvecklares kunskap inom området så att matsvinnet minskar samtidigt som miljöpåverkan av själva förpackningarna minskar, säger Helén Williams.

- Många konsumenter har en bristande förståelse för förpackningars funktion, till exempel hur de skyddar livsmedel och underlättar så att allt innehåll kan förbrukas, vilket kan ge bristande acceptans för förpackningslösningar, även om de bidrar till minskat matsvinn och en mindre miljöpåverkan totalt, säger Helén Williams.

– Att utforma eller välja en förpackningslösning som tar hänsyn till materialets och produktens miljöpåverkan genom hela livscykeln är en komplex uppgift som innefattar många olika faktorer. Vårt mål är att göra denna process så enkel som möjlig med hjälp av vår guide.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.237