23948sdkhjf

Boxon tar greppet om automation

Boxon är förpackningsföretaget som tar allt större grepp om värdekedjan kring förpackningar och nu kan erbjuda konceptuella helhetslösningar även för e-handelsföretagens förpackningsbehov.

Automatisering för effektiv e-handel var ämnet för dagen när Boxon stod som värd för PACK@lunch i november. Mötet hade man valt att förlägga till sin etikettproducerande västsvenska enhet i Borås, dit ett femtiotal deltagare mötte upp för att lyssna på automatiseringsexperter.

Boxon arbetar med en rad leverantörer för att hjälpa e-handelsföretag att effektivisera sina packflöden. Ett av dem är Sealed Air, ett av världens största förpackningsföretag, specialiserat på smarta lösningar och teknik för automatiserad packning inom bland annat e-handel.

Gästerna hälsades inledningsvis välkomna av Boxons Groups vice VD Anders Rosberg, även de från närstående kollegor i branschen. Dagens förste talare presenterades av moderator Per-Stefan Gersbro. Lester Barrat, är EMEA-chef för Sealed Airs verksamhet inom förpackningsautomation.

Han tecknade en bild av den pågående digitala revolutionen inom handel och påminde om att man stod inför den mest hektiska perioden på hela året - Black Friday!

– e-handels framväxt har skapat ökade krav på flexibilitet och snabbhet i packningslinjer. I takt med ökade volymer krävs långt driven automatisering för att inte förlora lönsamhet. Men redan på vägen mot större volymer finns automationsinvesteringar man kan göra utan att binda stora kapital, menade Lester Barratt och syftade på bland annat cobotar.

– På alla företag finns enkla monotona arbetsuppgifter som behöver utföras. En cobot kan göra enkla förflyttningar till och från en pall 24/7 och frigöra personal som kan ägna sig åt mer värdeskapande uppgifter. I en växande verksamhet som e-handelsföretag ofta befinner sig i handlar det inte om att friställa personal utan främst om att klara arbetskraftförsörjningen. Istället för att anställa ytterligare personal kan man börja jobba med cobotar, menade Lester Barratt.

Näste talare var Sealed Airs Garance Kropp, försäljningschef för Packaging automation i Norden. Hon berättade om hur ledande e-handelsföretag i Sverige som Adlibris och Apotea har tagit hjälp av Sealed Air i sin packningsprocess. Sealed Air har i kombination med ett automatiseringskoncept utvecklat ett batteri av förpackningslösningar för e-handel anpassade för automatisering.

En förpackningslinje från Sealed Air är en mångmiljoninvestering men varje affär börjar med en grundlig kalkyl för ROI, Return of Investment, menar Garance Kropp.
– Vårt mål är att kunden ska kunna räkna hem investeringen inom 18 månader. Börjar man närma sig 24 månader eller mer kanske man ska avvakta till volymerna har ökat, eller så är det något annat fel i kalkylen. Vi rekommenderar aldrig en kund att göra en investering om vi inte tror att den kommer att bli lönsam. Vi har stor erfarenhet av sådan här installationer, men måste naturligtvis förlita oss på den indata kunden förser oss med för våra kalkyler, säger Garance Kropp.

Anders Marbe, försäljningschef Automation Projects Boxon Group, presenterade hur automatisering av ett förpackningsflöde kan se ut. Särskild vikt lades vid en informationsbärare på pallgods i form av ett RFID, som automatiskt kan styra valen av förpackningsmetod i en och samma maskinlinje.

Informationen som finns i RFID kan även styra mängden av förpackningsmaterial, märkning och lastsäkring av pallgodset i slutet av förpackningslinan. Genom att delge information till en automatiserad packlinje så optimerar systemet valet av bästa förpackningsmetod, med rätt mängd förpackningsmaterial. Vilket även leder till kostnad- och miljöbesparingar

– RFID är en teknik där kostnaden på ingående komponenter som taggar och avläsningsutrustning har kommit ner till en rimlig nivå. Informationen i en RFID-etikett kan också användas under transport för att avläsa var godset befinner sig eller i ett lager för inventering, berättade Anders Marbe.

I den avslutande utfrågningen av talartrion ledd av Moderator Per-Stefan Gersbro diskuterades e-handel och det konstaterades att den senaste tidens trend är lågkostnadseffektiva satsningar. Många bolag tittar också på att effektivisera sina returflöden. Returerna kommer sannolikt inte att minska, det är en del av hela affärsidén med e-handel menade Garance Kropp, att kunna beställa saker och sedan skicka tillbaka det som man inte gillar eller inte passar.

– Provrummet har flyttat hem. Men mycket finns att göra för att bli bättre på hantera returer, istället för att som något företag gjorde, samlade alla återsända artiklar och sände dem för försäljning på en outlet.

PACK@lunch avslutades med en rundvandring för en skara intresserade i företagets etikettproduktion.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.096