23948sdkhjf

Tillstånd klara för Motala

Ett steg närmare ny återvinningsanläggning för plastförpackningar.

Efter en process med tillståndsprövning, samrådsmöten och miljöprövningar har Plastkretsen, en del av Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, FTI, ansökt om och nu fått tillstånd att gå vidare med planeringen av en återvinningsanläggning för plastförpackningar i Motala.

– I och med länsstyrelsens tillstånd har ytterligare ett steg på väg mot ännu högre återvinning tagits, säger Kent Carlsson, VD på Förpacknings- och Tidnings-insamlingen. Nu ska våra jurister granska villkoren för tillståndet. I oktober hoppas jag kunna förelägga ärendet för beslut i styrelsen.

Över hela Europa pågår arbetet för att öka återvinningen, speciellt återvinningen av plastförpackningar för att behovet av plastprodukter inte ska utarma jorden. Istället ska behovet mötas med en ökad återanvändning. För det krävs fler anläggningar som är speciali­serade på att se till att behandla materialet.

På Plastkretsens uppdrag har Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, FTI, därför under en längre tid planerat för en egen anläggning. Ett första steg mot ett investeringsbeslut är att få det miljötillstånd, ett tillstånd som nu erhållits av länsstyrelsen Östergötland.

Om ett investeringsbeslut tas av Plastkretsens styrelse i oktober skulle anpassningen av Electrolux och Dometics gamla lokaler i Motala kunna ta form i början på nästa år. Arbetena handlar bland annat om anpassningar av byggnaden, förbättrad ventilation och el.

Första etappmålet är att vara redo för att i slutet av hösten nästa år, börja provköra anläggningen och under 2019 kunna vara i full drift. På sikt när anläggningen är fullt utbyggd väntas den kunna erbjuda långt över 100 arbetstillfällen.

– Vi arbetar ständigt för att öka möjligheterna till återvinning och en egen anläggning är ett av fler lösningar som vi planerar genomföra för att möta kommande efterfrågan. Logistiskt sett ligger Motala bra till. Det är jättefina lokaler vi får tillgång till med bra kommunikationer. Inte minst viktigt är att det dessutom finns bra arbetskraft i området, säger Kent Carlsson.

I undersökning våren 2017 säger hela 95 % av Sveriges hushåll att de källsorterar avfall. Och det som samlas in måste bearbetas för att kunna användas igen och igen. Och igen.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.125