23948sdkhjf

Förpackningsinsamlingen utvärderad

Insamlingssystemet för förpackningar, som varit igång sedan mitten på 1990-talet, har på senare år mött stark kritik, inte minst av Svensk Handel. Nu har en statlig utvärdering presenterats, som kommit fram till att systemet fungerar väl även om det kan förbättras.
Producenterna svarar för insamling och återvinning av alla förpackningar. Enligt den svenska lagstiftningen räknas både tillverkaren, importören, fyllaren och den, som säljer en förpackad vara, som producenter.
Mikael Ankers, VD för REPA- registret, som administrerar de förpackningsavgifter, som finansierar insamlingen, förklarar att det är bra att även handeln ses som producenter. Då får handeln incitament att kolla att deras leverantörer verkligen betalar sin REPA-avgift.
I dag finns det 10.000 REPA-anslutna företag, som täcker 90 procent av alla förpackningar. Några företag har byggt upp egna system utanför REPA.
- Jag räknar med att bara omkring fem procent av alla förpackningar är "fripassagarare" dvs ofinansierade via REPA, säger Mikael Ankers.
Förpackningsinsamlingen har kritiserats dels för att förpackningar inte anses utgöra ett särskilt stort miljöhot, dels för att insamlingsstationerna ofta är skräpiga. Dessutom klagar många över att insamlingen är tidsödande, tar plats och kan dra till sig skadedjur. Den statliga utredningen har dock kommit fram till att insamlingsmålen och de miljöpolitiska målen har nåtts, samt att återvinningsnivåerna är samhällsekonomiskt försvarbara. Värdet av privatpersoners tid har i den statliga utvärderingen satts till 0, medan andra utredare menar att även privatpersoners fritid har ett pris. Deras kalkyler ser annorlunda ut.
Den statliga utvärderingen diskuterar också en utvidgning av producentansvaret. Byggsektorn kan så småningom vänta tuffare åtaganden, lantbruksplast kan få egen återvinning och Systembolaget bör ta pantförpackningar. Däremot föreslås inte producentansvar för leksaker och möbler.
- En fråga, som diskuterades i utredningen, var om vi ska inrikta oss på produktgrupper eller på material, säger Mikael Ankers. Vi har ett EG-direktiv, som ställer specifika krav på återvinning av förpackningar. Därför kan man inte lägga en stekpanna bland metallförpackningarna.
Batteriinsamlingen går trögt, men sedan producentansvaret för elektronikskrot startat, menar Ankers att många batterier samlas in dolda i apparaterna.
Den statliga utvärderingen föreslår vidare mer fastighetsnära insamlingar, större konkurrens både i insamling och eftermarknad och nya lösningar i glesbygd.
Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.093