23948sdkhjf

Lennart Ahlgren avgår som VD för AssiDomän!

SVERIGE/Den 15 april lämnar Lennart Ahlgren posten som VD och koncernchef för AssiDomän, detta efter ett beslut i styrelsen. Till dessa att ny VD har utsetts kommer Roger Asserståhl, för närvarande ställföreträdande VD, att från samma tidpunkt ta över som VD. Styrelsen har inlett arbetet med att rekrytera en ny VD till AssiDomän.Det kom väl egentligen inte särskilt överraskande att Lennart Ahlgren nu tvingas lämna koncernen. Den senaste tiden har ju varit kantad av motgångar, floppen i Ryssland, problemen med försäljningen av skog och den tillhörande ordväxlingen med regeringen, strejken i Luleå, lönsamheten hos bruket i Frövi, mm mm. Koncernchefer har fått gå för mycket mindre än så. Dock har det i sammanhanget varit ganska lite spekulerande i Lennart Ahlgrens framtid, och något krav på avgång har väl inte rests.

AssiDomän har enkelt uttryckt präglats av problem under en längre tid och nu gäller det att få in koncernen på rätt spår igen. Man går in i en ny fas säger man själva, och ur denna synvinkel har styrelsens ordförande Olle Lund och Lennart Ahlgren diskuterat vad som är bäst och kommit fram till att det är att Ahlgren lämnar.- Lennart Ahlgren har på ett förtjänstfullt sätt lett AssiDomän i en period av fusions- och strukturarbete med stort fokus på inre verksamhet och strukturfrågor. Den fas som bolaget nu måste gå in i kräver en ännu tydligare affärs- och marknadsinriktning och styrelsen gör därför bedömning att det krävs en annan ledarprofil för att föra den processen framåt, säger Olle Lund och fortsätter:- Förändringsarbetet inom AssiDomän, liksom den pågående strategiöversynen, måste fortsätta att drivas med högsta tempo utan att stanna upp i avvaktan på en permanent lösning av ledarfrågan. För att säkerställa detta kommer jag och vice ordförande Bo Dockered på styrelsens uppdrag att aktivt följa det pågående strategiarbetet. Tempot säkerställs också gneom externa förstärkningar, som redan är verksamma i bolaget, avslutar Olle Lund.

Lennart Ahlgren säger för sin del att han inser att detta är det bästa för AssiDomän.- Jag fyller 58 år i år och har under ett stort antal år innehaft olika VD-befattningar i svenskt näringsliv. Jag går nu in i en ny fas av livet och ser personligen nya möjligheter, med bland annat ett antal styrelseuppdrag.I enlighet med det anställningsavtal som Lennart Ahlgren har med AssiDomän innebär styrelsens beslut en uppsägningstid på sex månader och därefter faller en fallskärm på 2,5 år ut, en fallskärm som omfattar samtliga anställningsförmåner.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.141