23948sdkhjf

Ledningen diskuterar nedläggning av sin danska fabrik

Berry Bramlage Kolding A/S i Danmark överväger att lägga ner sin fabrik i Kolding. Om nedläggningen blir verklighet hos förpackningstillverkaren kan det gå utöver de 83 anställda företaget har anställt, enligt cvr.

Otillfredsställande resultat är orsaken. Bolaget publicerade sitt bokslut den 18 april med en förlust på 21,4 miljoner danska kronor före skatt. 

"Ett resultat för 2021/22 i storleksordningen 0 000 DKK förväntades och resultatet är därför inte tillfredsställande. Det otillfredsställande resultatet är en följd av att tillfredsställande lönsamhet tyvärr inte har uppnåtts trots kostnadsförbättrande åtgärder som t.ex. drift-, process- och produktportföljrationalisering", står det i förvaltningsberättelsen. Vidare skriver de att: 

"Eftersom bolaget även har haft underskott på den primära verksamheten de senaste 7 åren har ledningen för bolaget och bolagets ägare presenterat förslag till omstrukturering i Berry Global Group efter balansdagen och överväger i detta sammanhang en eventuell stängning av bolagets verksamhet i Kolding Det är sannolikt att en eventuell omstrukturering av fabriken i Kolding kommer att leda till att verksamheten överförs till andra bolag i Berry-gruppen och att delar av anläggningstillgångarna måste avyttras Den eventuella planerade omstruktureringen är tidigt i processen, och inget slutgiltigt beslut har ännu tagits, men det pågår för närvarande en process i detta avseende, där utvalda arbetstagarrepresentanter och fackföreningar är involverade."

Till media Erhverv+ bekräftar ordföranden för 3F i Kolding, Peter Thuesen Andersen, att diskussioner pågår om uppsägningar på fabriken.

Berry Bramlage var tidigare känd som RPC Promens, Polimoon och Roxam Holmia, men har varit med om olika ägarbyten över tid och har bytt namn i de sammanhangen.

Packmarknadens systertidning i Danmark, Plastforum.dk har försökt få en kommentar från företagets ledning.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.078