23948sdkhjf

Rottneros kvartalsrapport "Turbinhaveri minskade resultatet"

Rottneros har presenterat sitt bokslut för 2022 och kvartalsrapport för sista kvartalet 2022.

– Under kvartalet fortsatte de höga massapriserna och en stark dollar påverka våra marginaler medan produktion och leveranser hölls tillbaka av lägre volymer i främst Rottneros Bruk, då slip-

linjen stängdes ner planenligt under december. Största enskilda påverkan i Vallvik var ett turbinhaveri, som minskade resultatet med cirka 50 miljoner kronor, säger vd Lennart Eberleh i en kommentar.

Så här såg siffrorna ut för sista kvartalet, föregående år inom parentes.

  • Nettoomsättning 730 miljoner kronor (598)
  • Nettorresultat 9 miljoner kronor (49)
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten 91 miljoner kronor (93)

– CTMP-produktionen fortsatte att utvecklas väl som ett resultat av våra löpande och strukturerade åtgärder för att öka tillgängligheten. Den ökade 5 procent under kvartalet och 6 procent för helåret trots återkommande produktionsbegränsningar relaterade till höga elpriser.

Siffrorna för året jämfört med 2021.

  • Nettoomsättning 2 980 miljoner kronor (2 303)
  • Nettorresulstat 565 miljoner kronor (198)
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten 541 miljoner kronor (288)

– För helåret noterade koncernen med god marginal ett nytt rekord för såväl omsättningen som EBIT-resultatet. Dessutom lyftes finansnettot av värdet på de elterminer som inte motsvarades av framtida kassaflöden eftersom sliplinjen avvecklades.

Bolaget har säkrat elpriser fram till 2025, samtidigt fortsätter det strategiska arbetet med att diversifiera energiförsörjningen genom att komplettera med mycket långsiktiga inköpsavtal av fossilfri energi och egenproducerad grön el.

Under året har Packaging fortsatt med teknik- och produktvalidering av den produktionslinje för termoformerade tråg som Rottneros utvecklat. Samtidigt har projektet för uppskalad produktion i Polen drivits framåt tillsammans med Arctic Paper. Den nya fabriken beräknas starta i slutet av 2023.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.078