23948sdkhjf

Holmen ökar investeringarna i Iggesund

Skogs- och energiföretaget Holmen i vilket kartongtillverkaren Iggesund ingår, redovisar ett rekordresultat för 2022. Vinsten steg för första gången över 7 miljarder SEK.

– År 2022 har präglats av energikrisen i Europa och kriget i Ukraina samtidigt som världens centralbanker kämpat med ett högt inflationstryck drivet av råvarubrist. Med egen skog och energiproduktion i basen har vi i Holmen, trots en osäker omvärld, kunnat flytta fram positionerna inom flera segment samtidigt som resultatet lyfte till över 7 Mdkr. Ett rekordresultat, skriver VD Henrik Sjölund.

Om kartongverksamheten vid Iggesund skriver han:

– Efter en period med hög efterfrågan och stigande priser på kartong för konsumentförpackningar har marknaden normaliserats. Resultatet för fjärde kvartalet blev 152 Mkr och gynnades fortsatt av den goda energisituationen i Workington. Ett planerat underhållsstopp vid Iggesunds Bruk hade en negativ påverkan på resultatet med 250 Mkr. Med vår starka virkesförsörjning i ryggen och fördelaktiga energisituation avser vi under kommande fem år fördubbla investeringstakten vid Iggesunds Bruk med målet att höja brukets kartongproduktion med 25 procent.

Siffrorna för kvartal 4 2022. Föregående års siffror inom parentes.

Nettoomsättning 6 245 miljoner kronor (4 770)

Resultat efter skatt 1 268 miljoner (868)

Kassaflöde från löpande verksamheten 1 300 miljoner kronor (598)

Siffrorna för helåret 2022. Föregående års siffror inom parentes.

Nettoomsättning 23 952 miljoner kronor (19 479)

Resultat efter skatt 5 874 miljoner kronor (3 004)

Kassaflöde från löpande verksamheten 6 768 miljoner kronor (3 375)

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.079