23948sdkhjf

Alfapac ny partner att sluta cirkeln för plast

IVL Svensk Miljöinstitutet leder det Vinnovastödda projektet ”Sluta cirkeln för industriell plast”. En ny projektpartner är Alfapac, en ledande svensk tillverkare av plastemballage. Alfapac startar fallstudie i återvinning av plastfilm.

Alfapacs fallstudie blir det tredje i projektet. Tidigare har fallstudie gjorts inom EPS-förpackningar av Bewi och storsäckar av Accon Greentehc. Alfapac ska i sin fallstudie samla in produkter av plastfilm, återvinna materialet och tillverka likadana produkter – ett slutet kretslopp i praktiken.

Alfapac utvecklar och producerar olika filmer och emballage för sjukvårds- och läkemedelsindustrin, certifierade plastfilmer för livsmedelsindustrin och klimatsmarta huvar, säckar och folie för den tillverkande industrin.

– Vi valde att gå med i projektet på grund av att det ligger helt i linje med våra egna mål för framtiden. Vi jobbar ständigt med att försöka förbättra cirkulariteten på den plast vi producerar och sätter på marknaden, säger Johan Sjöberg, chef för försäljning och marknad samt forskning och utveckling på Alfapac.

Målet är att samla in en eller flera typer av industriellt emballage som faller hos kunderna. Därefter skall det återvinnas till granulat hos projektpartnern Novoplast, så att Alfapac kan producera huvar, ark och folie av materialet och leverera tillbaka till samma kunder. Just nu undersöker Alfapac vilka kunder inom industri- och byggsektorn som är intresserade av att delta i fallstudien.

Insamlingshubbar kan bli nästa steg.

– Vi hoppas att genom fallstudien skapa ett effektivt cirkulärt flöde där både kunden och vi som producent uppnår en sådan kvalitet att vi kan tillverka en så bra slutprodukt så högt upp i värdekedjan som möjligt, säger Johan Sjöberg.

När detta första steg är genomfört är förhoppningen att få med flera kunder och industrier så det kan bildas regionala insamlingshubbar. På så sätt kan det bli möjligt att minimera frakterna och öka volymerna och därigenom göra återvinningen ekonomisk lönsam.

Alexandra Almasi, projektledare för Sluta cirkeln för industriell plast, gläds åt att Alfapac kommer med och bidrar till denna fallstudie:

– Vi i projektgruppen upplever att det är stort intresse bland många företag kring användning av plast i slutna kretslopp, men väldig få vågar ta några steg i den riktningen. Vi är så glada att Alfapac kommer in som ny partner och vill testa utveckling av ett slutet kretslopp för plastfilm tillsammans med några av våra existerande partner.

Källa: IVL Svenska Miljöinstitutet

Bakgrund

Projektnamn: Sluta cirkeln för industriell plast

Projektperiod: Februari 2021 till juni 2023

Budget: 8 MSEK från Vinnova plus 8 MSEK i industrimedel från partnerföretagen

Partner: 15 organisationer – tillverkare, avfallshanterare, forskare med flera

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.078