23948sdkhjf

Många nyheter presenterades på Pack & Plast

Pack & Plast lockade närmare 150 deltagare i november och befäster sin position som den viktigaste konferensen för förpackningars värdekedja i södra Sverige. En rad ledande experter och företrädare för beslutsavgörande organisationer, myndigheter och företag sammanstrålade för att diskutera den senaste tidens utveckling på förpackningsområdet.

Pack & Plast arrangerades för tredje gången på lika många år i Malmö i mitten av november. Det kan konstateras att mötesplatsen för beslutfattare på förpackningsområdet har etablerat sig väl i Malmö. Intresset var större än någonsin tidigare. Många hade lockats av att EU-kommissionens förslag till ny lagstiftning på förpackningsområdet hade läckt ut och för första gången skulle presenteras i Sverige på konferensen.

Anders Linde från konsultfirman Envisage presenterade EU-kommissionens förslag, vilket väckte stor uppståndelse och bestörtning bland deltagarna i auditoriet (läs separat artikel). Anders fick också det högsta betyget av alla talare under konferensen för sitt ”avslöjande”. Några dagar efter konferensen publicerade en enad europeisk förpackningsindustri i Europa en appell där de i skarpa ordalag varnar EU-kommissionen för konsekvenserna om intentionerna i lagförslaget drivs igenom.

Konferensdagen var indelad i fyra temablock med Återvinning som det första temat. Först ut av alla talare var Christian Göransson, Inköpschef och Hållbarhetsledare på Skånemejerier/Lactalis. Liksom många andra varumärkesägare synar man förpackningar ur alla perspektiv för att inte suboptimera. Matsvinn är det absolut viktigaste att undvika, men det finns saker som man kan välja bort för ökad hållbarhet och återvinningsbarhet utan att förpackningens funktion påverkas, menar Christian. Ett sådant område är bland annat mängden färgtryck på förpackningar. En kompromiss för miljön visavi synlighet på hyllan.

Christian tycker inte att man generellt kan förorda mindre portionsförpackningar och att stora förpackningar är av ondo. Det viktigaste är att innehållet konsumeras i sin helhet, menar han. Förpackningar med sektionsindelning, som man kan öppna efterhand innehållet ska konsumeras, är däremot något han gärna vill se mer av eftersom det förlänger hållbarheten på livsmedlet för konsumenten.

Anette Löhnn, Marknadschef på FTI AB, berättade om att mycket nytt är på gång inom återvinning. Från och med 2024 övergår insamlingsansvaret för förpackningar på kommunerna och senast 2027 ska alla landets hushåll ha tillgång till så kallad fastighetsnära insamling, vilket innebär att man kan sortera förpackningar för avhämtning vid fastigheten där man bor.

Även om kommunerna får ansvaret för insamlingen blir producentansvaret kvar. Förpackningarna ska ju inte bara samlas in utan också återvinnas till nya förpackningar eller andra produkter.

– Från och med nästa år måste alla producenter vara anslutna till FTI eller motsvarande organisation som garanterar att förpackningar samlas in och återvinns. Det blir också krav på verksamheter hur de sorterar sitt förpackningsavfall. Detta kommer att ge en positiv effekt på återvinningen, sa Anette.

FTI har också inlett samarbete med återvinningsappen Bower som ett led i att öka konsumenternas sorteringsvilja.

Sara Bergendorff är Material – och produktkvalitetschef på Returpack. Returpack har hand om alla förpackningar i pantsystemet. Plastflaskor och aluminiumburkar. Hon berättade att från och med nästa år måste alla drycker i plastflaskor och aluminiumburkar ingå i ett retursystem med pant. Många varumärken inom juice och saft som säljs på PET-flaskor har redan på frivillig basis gått med i Returpack och nästa år blir det alltså obligatoriskt.

Plasten av PET används till nya plastflaskor och korkarna av PP återvinns av Returpack i  egen regi och blir lastpallar, kabeltrummor, soptunnor och andra produkter.

Mattias Philipsson, VD för Svensk Plaståtervinning, berättade att den nya sorteringsanläggningen Site Zero börjar testköras om någon månad av leverantörerna. Testdriften kommer att pågå under våren. Anläggningen ska då trimmas in för att möta de kvalitetskrav man har ställt upp för utsorterade fraktioner i olika materiaslag. Någon gång efter sommaren 2023 räknar Mattias att man kan ta över anläggningen för drift i egen regi.

– Kapaciteten första halvåret 2023 kommer att vara ungefär densamma som i år omkring 110 000 ton för att sedan successivt öka till 140 000-150 000 ton 20224 och 200 000 ton 2025, sa Mattias.

Totalt kommer man sortera ut tio monofraktioner för mekanisk återvinning, en fraktion av PE-PP laminat för möjligtvis ytterligare upparbetning och så får man en kvarvarande restfraktion. I samband med konferensen presenterade Mattias också ett par nyheter.

– Vi kommer att börja sortera ut PET-tråg för återvinning till nya livsmedelsförpackningar och har tecknat avtal med det nederländska återvinningsföretaget Wellmans Recycling. De tar hand om trågen och upparbetar dem till en återvunnen PET-kvalitet, redo att användas i nya livsmedelsförpackningar. Vi kommer tt teckna avtal med ytterligare en återvinningsaktör för PET-trågen fram emot våren, sa Mattias.

– Tillsammans med FTI AB har vi också ansökt om medlemskap i RecyClass. Vi har ju vår egen Plastguide för hur förpackningar ska designas för bästa återvinningsbarhet, men den gäller ju bara Sverige. Många kunder har efterlyst en plastguide som kan användas internationellt. Därför har vi skannat marknaden och funnit att RecyClass kommit längst och har en manual som är närmast att kunna bli en EU-standard.

– RecyClass rekommendationer bygger på vetenskapliga fakta och tester. Vår Plastguide kommer att finnas kvar men harmoniseras med RecyClass. Det kommer bland annat att innebära att en EVOH-halt upp till 5 procent kommer att accepteras i plastlaminat även i Sverige. Det har ju varit en omdiskuterad fråga bland varumäkesägare och leverantörer på förpackningsmarknaden, sa Mattias.

På den sista frågan om han trodde att alla dessa positiva nyheter om att plaståtervinningen kommer att öka och att upp 30 procent inblandning av återvunnen plast i nya förpackningar kommer att göra att folk i allmänhet får en mer positiv uppfattning om plastförpackningar, svarade han kort och resolut.

– Ja.

Dagen fortsatte med ytterligare tre Temablock med flera spännande nyheter och intressanta dialoger mellan talare i panelen och och deltagare om de framtida utmaningar förpackningar står inför.

Packmarknaden nästa Mötesplats är Pack Point Nordic i Stockholm den 25 maj. Då kan vi förvänta oss flera nyheter från förpackningsmarknadens aktörer och en fortsatt spännande dialog om EU:s nya förpackningslagstiftning. Missa inte fortsättningen – Save the date: 25 maj – Pack Point Nordic 2023.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.125