23948sdkhjf

Sweflex höll höstmöte i Motala

Sweflex har hållit höstmöte och hade denna gång förlagt det till Motala. På programmet stod föredrag om ”grön design” och ett besök på Svensk Plaståtervinnings sorteringsanläggning för insamlade plastförpackningar från hushållen.

Föreningens ordförande Göran Dahl har skrivit ner en sammanfattning som vi här delger er tillsammans med bilder från mötet.

"Sweflexs årliga höstmöte hölls i Motala den 2 - 4 november. Möteslokal var Vätternsalen på Folkets Hus. Temat för mötet var ”Grön design - lätt att göra rätt”. Mötet visade på att vi är på väg in i ett cirkulärt samhälle. Det innebär att förpackningarna designas för att återbrukas, återvinnas eller brännas och bli energi.

Mötet började som sedvanligt med en ”Get together” pyttipanna. En social trivsam kvällsträff där vi möter kollegor och diskuterar framtiden. I egenskap av ordförande öppnade jag mötet och talade om kommande utmaningar för samhället, inte minst för förpackningsbranschen. Vi går in i ett cirkulärt samhälle.

Jag berättade också om EU, ”Recycling guide lines” för förpackningsindustrin fram till 2030 och 2050. Målet är att 95 % av förpackningen skall vara ”recirculära” dvs återvinningsbara. Förmiddagen bestod av fem externa presentationer. Magnus Lesterlius Karlstads Universitet inledde.

Det krävs en helhetsbild hur vi skall reducera - återanvända - återvinna framtidens förpackning. Det behövs en livscykelstrategi för jordens resurser och fördelning. De ekonomiska förutsättningarna måste också vägas in. En utmaning som industrin och politikerna gemensamt måste lösa.

Åsa Stenmarck Naturvårdsverket belyste vilka återvinningskrav på förpackningar EU ställer och kommer att ställa i framtiden. En färdplan måste upprättas där producentansvaret får ökad betydelse. Plast, ett utmärkt skyddande material som är billigt, går att återanvända och recirkulera. Tyvärr skapar plasten stora miljöproblem vilket ställer krav på insamling och recirkulation.

Mängden ”virgin” råvara i plasten måste ersättas med recirkulerad vara. Genom miljöskatter skall mängden överförpackningar, återvänd- och återvinningsbarhet styras. EU, politikerna har en svår uppgift att balansera miljöhotet gentemot ekonomin.

Torbjörn Gustafsson Fiskeby Board Norrköping presenterade sin arbetsgivare och dess verksamhet. Ett företag som grundades 1637 och sedan 1990 är ägt av amerikanska bolag. Ett unikt företag där produktionen baseras 100 % på återvunnen returfiber från insamlad returkartong.

Returemballage ”tvättas” där eventuell PE-beläggning avskiljs och resten blir ny recirkulerad kartong. PE-avfallet går till egen förbränning som används energin i produktionen. 30 % av energin kommer från egen produktion. Fiskeby är ett bra exempel på hur kretsloppet kan fungera.

Niclas Strand DS Smith, fd SCA Well i Värnamo, berättade om ”Förpackningskonstruktion ur ett miljöperspektiv”. Strävan är att tillverka en resurseffektiv förpackning till stor del baserad på återvunnen fiber. Emballagets design kan förbättras genom att minimera dess volym och vikt, förbättra skyddsegenskaper och förenkla hanteringen i distributionskedjan.

En pappersfiber går att återanvända 7 ggr innan den är för kort. Slutet är ofta som toa papper. Nya fakta talar om 25 ggrs återvinning. Vi måste bli ”resurseffektiva”.

Lars Lundin Trio World, Arvika, talade om ”En påse full med cirkularitet”. Vi fick höra plastpåsens succé som bärkasse och hur synen på polyeten har förändrats. Plastfilmen är ofta en avancerad oljebaserad film med många skyddande egenskaper i samband förpackningar och transport emballage. Merparten av Trio Worlds produktion i Arvika utgör bärkassar i plast.

En plastskatt har införts på bärkassar med 3:-/styck och en lägre skatt 30 öre /styck på tunna på påsar med max 15 mikrometers väggtjocklek med max volym 5 lit. Skatten omfattar inte plastkassar med ”varaktigt” bruk. Plastkassen som en förbrukningsvara för hushålls avfall har nått sin ände. Cirkularitet måste gälla.

Efter lunch bussades vi till Svensk Plaståtervinnings storslagna produktionsanläggning i Motala där denna förevisades. Dagen avslutades med middag på restaurang Sjöbris, Folkets Hus.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.11