23948sdkhjf

Miljöpartiet: "Forskning och innovationer"

Inför valet 2022 har vi ställt fyra frågor till riskdagens partier. Svaren har stor betydelse för svensk industri. Här är svaren från Liberalerna.

Miljöpartiet: Amanda Palmstierna riksdagsledamot och näringspolitisk talesperson

Vilka utmaningar står den svenska industrin inför?

Det behövs förbättringar vad gäller kompetensförsörjning, regelförenkling, tillgång till billig energi och en utbyggd infrastruktur. Klimatomställningen är en stor strukturomvandling som påverkar alla företag och det behövs såväl ekonomiskt stöd som regler och stöd för kompetens.

Vad vill ni konkret göra för att stärka svensk industris konkurrenskraft?

Vi vill säkerställa att man har tillgång till både kompetent arbetskraft och billig energi - där den behövs, när den behövs. Det tror vi är en förutsättning för industrins konkurrenskraft. Vi vill också satsa på forskning och innovationer och brygga över gapet till kommersialisering genom till exempel gröna krediter. Den cirkulära ekonomin behöver stärkas genom regelförenkling och genom att sänka skatten på arbete och växla den mot höjd skatt på det som är dåligt för miljön.

Behöver systemet för tillståndsprövning enligt miljöbalken förändras, om ja på vilket sätt?

Tillståndsprocesserna behöver vara transparenta och förutsägbara. Miljökraven ska inte tullas på. Det behövs mer resurser och vägledning till länsstyrelserna för tidiga samråd, och det behövs också mer resurser till prövningsmyndigheterna.

Vad vill ni göra för att tillgodose industrins behov av energi?

Den förnybara energin behöver byggas ut snabbare, särskilt den havsbaserade vindkraften har en stor potential. Men också el och värme från solenergi. Arbetet med energieffektivisering behöver fortsätta och utökas. Elnäten behöver byggas ut snabbare och där behöver det tas ett samlat grepp på tillståndsgivningen.

Artikeln är en del av vårt tema om Enkät inför valet 2022 .

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.125