23948sdkhjf

"Plast sänker koldioxidutsläppen"

"Totalt sett bidrar användningen av plast till att utsläppen av koldioxid sänks, genom att plast är ett resurseffektivt material. För att undvika förbränning av plast måste dagens återvinningssystem kompletteras med kemisk återvinning, men en tydlig satsning på detta saknades i regeringens handlingsplan för plast."

Det skriver företrädare för Innovations- och kemiindustrierna, Ikem, i en replik till Energiföretagen och välkomnar en dialog. Här är inlägget i sin helhet.

"I en debattartikel i Aktuell Hållbarhet föreslår företrädare för Energiföretagen att regeringen inför styrmedel mot fossil plast så att den blir dyrare. Samtidigt vill man sänka sina egna kostnader genom att skatten på avfallsförbränning ska tas bort och att företagen inte ska ingå i systemet med utsläppsrätter inom EU ETS.

Energiföretagen saknar ett helhetsperspektiv och ser bara till den egna verksamheten. Därför missar man viktiga aspekter som att användningen av plast totalt sett bidrar till att utsläppen av koldioxid sänks, genom att plast är ett resurseffektivt material. Plasterna är viktiga för att klimatmålen ska kunna nås.

Energiföretagen tänker inte heller på att också biobaserade plaster ska återvinnas eftersom återvinning alltid ska prioriteras före förbränning. Det är också konstigt att man missat att de flesta plastprodukter visst omfattas av producentansvar och att företagen betalar en avgift för att finansiera insamling och återvinning.

Även om användningen av plast innebär minskad klimatpåverkan arbetar vår bransch för att ytterligare bidra till minskad miljöpåverkan. Plastbranschen stöder fullt ut målen i Parisavtalet och Europeiska unionens ambition att uppnå klimatneutralitet till 2050. Allvaret i klimatkrisen kräver kraftfulla åtgärder om Sverige framgångsrikt ska kunna skapa en koldioxidsnål ekonomi. Plastbranschen arbetar för att minimera klimatpåverkan från alla delar av vår verksamhet.

Vi gör våra produktionsprocesser energi- och resurseffektiva, använder allt mer förnybar energi och minskar andelen fossila råvaror. Vi utvecklar mer återvinningsbara produkter och ökar innehållet av återvunnen plast. Vi driver också utvecklingen av återvinningstekniken och utvecklingen av en cirkulär ekonomi. Vi bidrar också till nya spännande lösningar som koldioxidinfångning och användning av koldioxid som råvara för plast och kemikalier.

 Vi håller med Energiföretagen om att en alltför stor del av plasten går till förbränning. Det är därför så viktigt att diskutera hur vi bäst styr över plasten till återvinning. I Stockholm har Stockholm Exergi och Sörab byggt en eftersorteringsanläggning där organiskt matavfall, plast och metall sorteras ut maskinellt från avfallet så att det i stället kan rötas till biogas, återanvändas eller återvinnas.

Plasten som sorteras ut går sedan till Svensk Plaståtervinning i Motala för vidare behandling. Det är viktigt att plasten sorteras ut. Fossila råvaror är kolkedjor som behövs i kemiindustrin för att göra plast, textil och kemikalier. Därför behöver förbränningen av kolkedjor minskas kraftigt på sikt för att nå klimatneutralitet i samhället.

För att undvika förbränning av plast måste dagens återvinningssystem kompletteras med kemisk återvinning, som kan återvinna all plast. Kemisk återvinning gör också att plasten kan återvinnas gång på gång. Det samma gäller textilier som i dag förbränns och också kan återvinnas med kemisk återvinning. Därför hade vi hoppats på att regeringens handlingsplan för plast hade innehållit en tydlig satsning på kemisk återvinning.

Regeringen tog upp kemisk återvinning av plast som en viktig och innovativ teknik i sin klimatpolitiska handlingsplan och det är därför förvånande att tekniken inte uppmärksammas mer nu. Våra företag vill vara ledande inom hållbar utveckling och för att lyckas krävs dialog och samverkan mellan näringsliv och politiken. Plasten är för värdefull för att brännas upp och vi välkomnar en dialog med Energiföretagen om hur vi på bästa sätt undviker detta."

 Jonas Hagelqvist, VD Ikem

 Anders Fröberg, VD Borealis Sverige AB, styrelseordförande Ikem

 Emil Lindén, VD Bergo Flooring AG

 Lena Lundberg, Ansvarig plastvarufrågor Ikem

 Andreas Malmberg, VD Trioworld Group

 Helge Steg, vd Arta Plast AB

 

Artikeln är en del av vårt tema om DEBATT.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.142