23948sdkhjf

E-handelsförpackningar – nya tider kräver nya åtgärder

E-handelns ökade behov på en mängd förpackningar och emballage har under en längre tid varit en omdebatterad fråga inom branschen. Samtidigt har pandemin inneburit att e-handeln fått en knuff framåt. Men kan förpackningarna vara hållbart designade? En arbetsgrupp på ISO ska diskutera möjligheten att utarbeta en standard som tar sig an utmaningen med ekodesign för e-handelsförpackningar och emballage.

Med den ständiga expansionen av den globala marknaden och växande e-handelstrenderna, fortsätter även förbrukningen av mängden e-handelsförpackningar och emballage att öka markant. Förknippat med faktumet är motsvarande resursförbrukning och ökande förpackningsavfall blivit alltmer synliga.

Den gränsöverskridande handeln väcker därmed frågor för industrins vision och omställning till en mer hållbar affärsmodell. Jämfört med primärförpackningar betraktas e-handelsförpackningar och emballage inte som en handelsvara och används oftast av logistikföretag för leverans. Att dessa förpackningar och emballage är mindre varierande utgör en möjlighet för krav och rekommendationer för ekodesign att förenas av en standard.

 Befintliga förpackningsstandarder behandlar bland annat resursminimering/optimering, återanvändning, materialåtervinning, energiutvinning och nedbrytbarhet av förpackningar. Men en dedikerad standard för ekodesign av e-handelsförpackningar och emballage finns ännu inte i sortimentet. Det vill en arbetsgrupp inom ISO ändra på. Subkommittén för miljöaspekter av förpackningar på ISO (ISO/TC 122/SC 4) har nyligen bildat en arbetsgrupp som ska ta an sig utmaningen att skapa en standard för ekodesign av e-handelsförpackningar och emballage.

Målsättningen är bland annat att diskutera principer för återvinning och återanvändning genom att ta fram krav och rekommendationer för olika typer av e-handelsförpackningar och emballage med hänsyn till deras livscykelstadier. Däribland framkommer även riktlinjer och olika referensmodeller för att förenkla för intressenter att utföra effektiv återanvändning och återvinning av e-handelsförpackningar och emballage.

Därtill föreslås även krav och kriterier med hänsyn till energi- och resursförbrukning, miljöprestanda och kvalitet för olika förpackningsprodukter, inklusive kuvert, säck, behållare, fyllmedel, tejp, med mera.

Det föreslagna arbetet har för avsikt att implementera metodiken i ISO 14006 om vägledning för att integrera ekodesign, och därmed applicera de systematiska metoderna för att integrera ekodesign i materialval och övergripande strukturförbättring för att öka miljöprestandan redan i designstadiet.

Internationella arbetsgruppens initierande möte ägde rum i slutet av 2021 och kommande möte planeras ske inom kort. Är du intresserad av att veta mer om internationella förpacknings-standardiseringen är du välkommen att kontakta Bledar Beqiri, bledar.beqiri@sis.se, projektledare för SIS/TK 165 Förpackningar och miljö.

Artikeln är en del av vårt tema om Packstandarder.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.109