23948sdkhjf

Hallå Där Jenny Fagerland, SIS!

Du är nyanmäld som talare på Pack & Plast den 11 november i Malmö.

Vad är det du tänker tala om?

Jag tänker lyfta fram aktuella områden inom förpackningar och plaster där standarder används som ett verktyg. Exempelvis hur kan vi använda plaster på nytt. Vad menar vi med återvunnen plast? Hur olika begrepp och termer ska definieras så att vi alla menar samma sak.

 Är plast ett område som SIS ofta kommer i kontakt med?

Det är en svår fråga att besvara. Plast förekommer i så många olika produkter och sammanhang och jag är inte involverad i alla. Det är i alla fall ett utmanande område eftersom plaster förekommer i så många olika sammanhang. Det är dels ett material, men inte bara ett material, utan flera olika med olika egenskaper. Plast förekommer också som en produkt eller en del av en produkt, många som vi använder dagligen, produkter inom byggbranschen, livsmedels- eller läkemedelsindustrin. Därför är behovet av standarder stort när det gäller plaster.

 Imorgon tisdag ska ni själva ha ett seminarium om plast,  ”Älskade hatade plast”, vad handlar det om?

Det handlar om hur standarder historiskt har påverkat användningen av plast, aktuella standarder för plast idag och hur vi tror framtiden för plast kommer att utveckla sig.

SIS är ju en stor organisation – vilka ämnesområden jobbar du inom och vad är din roll på SIS?

Jag är Projektledare för våra kommittéer inom Plast. Det finns tre arbetsgrupper. Den första gäller Miljöaspekter av plast. Den andra Plaströrssystem. Och den tredje heter Material och hanterar allt annat som inte ingår i de andra två grupperna. Dock exempelvis inte förpackningar. Det är en egen teknisk kommitté eftersom förpackningar består av så många fler material. Men så klart har vi hjälp av varandra.

 Kan du mycket kortfattat beskriva nyttan med standarder?

Standardiseringens historia börjar i början av 1900-talet och redan från början sa man då att standarder ska bringa ordning. Det ska vara en författad lösning på ett problem, ett nedskrivet dokument som överför kunskap till andra så att man slipper uppfinna hjulet en gång till. Det kan till exempel vara hur vi ska designa en förpackning så att den blir återvinningsbar. En plattform för kunskap helt enkelt.

 Kan standarder även hjälpa förpackningsföretagens kunder att hitta rätt förpackning för sin produkt?

Jag skulle vilja svara så här. Genom att engagera sig i en av våra arbetsgrupper för att ta fram en ny standard är man med och försäkrar sig om att produkten blir trygg och säker, så vi har ofta varumärkesägare och representanter från handeln med i standardiseringsarbetet. Dessutom lär man i arbetsgruppen känna många som jobbar inom området och knyter nya kontakter som kan underlätta för framtida förpackningsval.

 Tack Jenny! Vi ser fram emot din medverkan som talare på Pack & Plast. Vi ses den 11 november! Och lycka till med konferensen ”Älskade, hatade plast” imorgon. Om du inte anmält dig skynda dig att göra det nu.

Ta mig till: Älskade, hatade plast

Ta mig till: Pack & Plast

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Se senaste nyhetsbrevet ???id_11737???

Sänd till en kollega

0.094