23948sdkhjf

Starkt resultat för BillerudKorsnäs

När BillerudKorsnäs sammanfattar kvartal två talas det om hög försäljningstillväxt, resultatförbättring och stark kassaflödesgenerering.

– Den starka försäljningstillväxten fortsatte under hela det andra kvartalet, driven av volymtillväxt, produktmix och högre priser. Försäljningsvolymerna ökade jämfört med samma period föregående år trots förändrade tidpunkter för underhåll. Lönsamheten fortsatte att förstärkas med utmärkt kassaflödesleverans i det andra kvartalet, säger vd och koncernchef Christoph Michalski.

Han tar också upp att den nya kartongmaskinen i Gruvön, KM7, producerade sina första kommersiella volymer av vätskekartong i maj, vilket var tidigare än planerat.

Nettoomsättningen ökade med 6 procent till 6 504 miljoner kronor från förra årets 6 156 miljoner. 

Rörelseresultatet uppgick till 404 miljoner kronor. Förra året var motsvarande siffra 245 miljoner.

Operativt kassaflöde efter operativa investeringar uppgick till 850 miljoner kronor att jämföra med förra årets 156 miljoner.

När BillerudKorsnäs talar om usikter spår de fortsatt starka marknadsvillkor, god tillgång på massaved och att högre kostnader för insatsvaror kompenseras av prisökningar.

– De positiva marknadsutsikterna förväntas hålla i sig under hela året. Vi genomför ytterligare prishöjningar inom flera av våra segment för att uppväga kostnadsökningar inom kemikalier, energi, marknadsmassa och logistik. Tillgången på massaved i våra regioner är fortsatt god och prisnivåerna relativt stabila.

Företagets nuvarande affärsprioriteringar hälsa och säkerhet, stabil produktion, upprampning av Gruvön, en konkurrenskraftig vedförsörjning samt genomförande av kostnads- och effektivitetsprogram fortsätter. 

– Samtidigt ser vi över företagets långsiktiga strategiska inriktning. De marknader där vi är verksamma, särskilt nyfiberbaserad förpackningskartong och containerboard, uppvisar starka tillväxtmöjligheter under en överskådlig framtid. Vi börjar undersöka ytterligare leveranskapacitet efter 2024, under antagandet om att vi då kommer att ha ett fullt kapacitetsutnyttjande, avslutar Christoph Michalski.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.11