23948sdkhjf

Orkla lanserar Plastrapporten

Orkla tar grepp om plasten i vår förpackningar i en ny rapport som ska bli årligen återkommande

Orkla Sverige presenterar för första gången Plastrapporten. Plastrapporten 2021 belyser det svenska systemet för plaståtervinning och förutsättningarna för förpackningar med mindre miljöpåverkan. Med rapporten hoppas företaget belysa förutsättningarna och vägarna till ett cirkulärt system i Sverige.

– Förpackningar är en viktig del av dagligvaror. Samtidigt kan förpackningarna ha en negativ påverkan på miljön och klimatet. Vi har intervjuat ett tiotal experter från olika delar i värdekedjan, och jag är överraskad över det oerhört positiva gensvaret vi fått. Jag upplever en stor enighet i att vilja samarbeta kring denna fråga, säger Cecilia Gannedahl, kommunikationsdirektör Orkla Sverige.

I Plastrapporten 2021 samlas en rad röster från olika delar av värdekedjan, med olika perspektiv på hur ett mer miljövänligt och mer cirkulärt system kan skapas.

– Det finns två möjliga vägar här, dels behöver vi aktivt söka efter lämpliga alternativ till hybridförpackningsmaterial som samtidigt ger ett acceptabelt produktskydd men vi behöver också jobba med innovation och forskning för att utveckla återvinning, både mekanisk och kemisk, av denna typ av material, säger Pavel Komůrka, hållbarhetskoordinator och ansvarig för förpackningsdesign inom Orklakoncernen.

– Rapporten ska ses som startskott för en ökad dialog kring plast och dess utmaningar och möjligheter, säger Cecilia Gannedahl, Kommunikationsdirektör.

Ur rapporten

1. Sverige behöver fokusera på att få till ett välfungerande återvinningssystem, där en majoritet av all plast återvinns. För att verkligen fånga miljövinsterna i ett bättre återvinningssystem för plast skulle vi dessutom behöva skapa en så kallad closed loop, ett system där alla förpackningar som återvinns kan bli nya förpackningsmaterial igen.

2. Rapporten pekar på att det finns en tveksamhet till att näringslivet klarar av att bygga nya pantsystem utan tvingande regelverk från politiken. Marknadsvärdet på återvunnen plast är för dåligt för att marknaden ska lösa frågan själv.

3. Att använda mer återvunnen plast står dock högt på agendan för att åstadkomma ett cirkulärt system. För många plastsorter saknas en sekundärmarknad vilket innebär att plast som inte går att sälja går direkt till förbränning. Från experthåll framhålls dock att mer återvunnen plastråvara skulle kunna blandas med nytillverkad plast.

4. Även läget för biobaserad plast behandlas i rapporten. Den biobaserade plasten står i dag för bara knappt en procent av de mer än 320 miljoner ton plast som produceras årligen i världen. I dag är hybrid- eller blandförpackningsmaterial mer vanligt förekommande, men dessa är än så länge svåra att återvinna.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.093