23948sdkhjf

Stora Enso tappar i omsättning och resultat

Stora Enso har lämnat kvartalsrapport och rapport för helåret 2020. Både omsättning och rörelseresultat minskade för helåret jämfört med 2019 men sista kvartalet låg rörelseresultatet på ungefär samma nivå som 2019. 

Så här blev helåret 2020 (jämfört med 2019) för Stora Enso. 
Omsättningen var 8 553 (10 055) miljoner euro, främst på grund av lägre volymer och priser samt strukturella förändringar.
Det operativa rörelseresultatet minskade till 650 (1 003) miljoner euro, på grund av lägre omsättning.

Om man istället tittar på det fjärde kvartalet 2020 jämfört med samma kvartal 2019 såg det ut så här. 
Omsättningen minskade med 10,7 procent till 2 154 (2 411) miljoner euro på grund av strukturella förändringar samt lägre priser och volymer.
Det operativa rörelseresultatet var 118 (124) miljoner euro, den lägre omsättningen kompenserades enligt bolaget  av en effektiv kostnadsstyrning.
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 436 (725) miljoner euro. Kassaflödet efter investeringar var 223 (518) miljoner euro.

– När jag ser tillbaka på 2020, mitt första år som vd för Stora Enso, kan jag inte säga annat än att det varit extremt händelserikt. Året har präglats av den globala pandemin och en nedgång i den globala ekonomin, men också av geopolitisk oro, Brexit, och för Stora Enso, strejkerna i Finland under det första kvartalet. Så när vi slutför det fjärde kvartalet i en fortsatt instabil omvärld, är jag mycket nöjd med att vi kan leverera ett resultat i linje med det fjärde kvartalet 2019, säger vd och koncernchef Annica Bresky.

MISSA INTE VÅR STORA INTERVJU MED ANNICA BRESKY från förra året

Stora Enso kommer att slutföra besparingarna inom det tidigare presenterade lönsamhetsprogrammet, besparingarna i fasta och rörliga kostnader under året beräknas till cirka 80 miljoner euro.

Konverteringen av bruket i Uleåborg fortsätter och bolaget räknar med att nå kommersialisering av produkterna i slutet av 2021. Bolaget inleder även en förstudie om en eventuell utbyggnad i Skoghall. 

– Sammanfattningsvis är jag stolt över vad vi uppnått och över hur våra medarbetare inte bara har anpassat sig, utan också ansträngt sig extra mycket för att möta de utmaningar vi haft. Vi har uppdaterat vår strategi och våra långsiktiga finansiella mål och formar vår verksamhet för att accelerera tillväxt och värdeskapande. Nu ser jag fram emot att fortsätta arbeta i den riktning vi valt ut tillsammans med hela Stora Enso-teamet, våra kunder och våra partners.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.237