23948sdkhjf

Interpack hålls som planerat

Messe Düsseldorf skriver i ett pressmeddelande att Interpack 25 februari till 3 mars 2021 kommer att hållas som planerat. Detta efter att det i vissa i branschtidningar ifrågasatts om mässan bör hållas över överhuvudtaget.

Messe Düsseldorf har fortlöpande fört förhandlingar och samrått med sina samarbetspartner, industrins företrädare och utställare om villkoren för att hålla Interpack som en följd av pandemin Covid -19. Man har i gemensamhet och i övertygelse om branschens bästa beslutat att Interpack kan genomföras på ett Corona-säkert sätt.

Till följd av pandemin och befarat lägre antal besökare får alla utställande företag rabatterade villkor för sitt deltagande. Dessutom finns en tillfällig särskild uppsägningsrätt för alla utställare som inte kan eller inte vill delta.

– Vi förstår till fullo våra utställares reservationer och oro i den nuvarande situationen. Å andra sidan har vi också fått återkoppling om hur viktigt personligt utbyte är för våra kunder och vilken betydelse Interpack har för process- och förpackningsindustrin. Med hänsyn taget till detta tror vi att vi med vårt erbjudande på bästa sätt kan tillmötesgå alla berörda parters intressen och vill tacka våra partners för deras konstruktiva samarbete, säger projektdirektör Thomas Dohse.

Interpack 2021 kommer att hållas med ett redan testat hygien- och infektionsskyddskoncept som gör det möjligt för utställare och besökare att träffas säkert i utställningshallarna, skriver mässledningen.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.078