23948sdkhjf

Ändrat pantningsmönster under pandemin

Pantamera har summerat hur många burkar och PET-flaskor som pantats i landet under det första halvåret 2020.

Det visar sig att pantningen ökat mer än vanligt på de flesta håll i landet medan antalet pantade burkar och flaskor minskat i andra delar där gränshandeln vanligtvis är stor. En trolig förklaring till det ändrade pantningsmönstret är coronapandemin.

Sverige är bland de bästa i världen på att panta. Under 2019 pantades över 2,15 miljarder burkar och PET-flaskor, vilket motsvarar en besparing på ca 180 000 ton koldioxid. Nu visar färsk statistik från Pantamera att 2020 kan bli ännu ett rekordår i pantning. Pantningen har ökat i nästan hela landet under det första halvåret, med några få undantag.

– Vi ser en ökning över i stort sett hela landet med undantag för Värmland, Jämtland och Västra Götaland. Det är län som vanligtvis har stor gränshandel och som påverkats kraftigt när Norge stängde sin gräns till Sverige i mars. Sedan dess har norrmännen varken kunnat handla eller panta i Sverige med undantag för några få veckor, säger Katarina Lundell, kommunikationschef på Returpack/Pantamera. 

Pantningen i Värmland, där det normalt pantas flest burkar och flaskor per person, minskade med drygt nio miljoner förpackningar under det första halvåret. Samtidigt steg antalet pantade förpackningar med över nio miljoner både i Stockholm och i Skåne.

– Sedan mars har gränshandelspantningen minskat med 95 procent. Även om alla burkar och flaskor, som i normala fall säljs till Norge, inte kommer tillbaka till vårt svenska pantsystem, så påverkas pantningen tydligt av att gränshandeln upphört, säger Katarina Lundell.

I övriga delar av landet har pantningen ökat, i vissa län så mycket som med tio procent. Enligt Pantamera kan även ökningen härledas till coronapandemin.

– Det är högst troligt med tanke på att vi har förändrat vårt beteende och tillbringat mer tid hemma. De undersökningar vi gör regelbundet visar att vi är bättre på att panta de burkar och flaskor som vi konsumerar i hemmet än de vi konsumerar ”on the go”, säger Katarina Lundell.

Att vi i högre utsträckning har hållit oss hemma har också inneburit att mängden pant från restauranger har minskat. Likaså har antalet burkar och flaskor som en normal sommar kommer in från festivaler, konserter och evenemang minskat.

– Våra förändrade beteenden till följd av pandemin har gjort att vi, som så många andra organisationer, ställt om delar av vår verksamhet. I vanliga fall brukar vi delta och samla in burkar och flaskor på festivaler och konserter. Den här våren och sommaren har vi istället ökat vår närvaro på campingplatser och i skärgården som har haft fler besökare än normalt, säger Katarina Lundell.

Pantamera kan också konstatera att fler konsumenter valt att panta sina burkar och flaskor i de så kallade Pantamera Express-automaterna under det senaste halvåret. Det är pantautomater som är placerade utomhus där man kan tömma i många förpackningar samtidigt.

– Våra Pantamera Express-automater finns uppställda på återvinningscentraler. Och det har ju rapporterats om att trycket på återvinningscentralerna har ökat i samband med corona, vilket verkar bero på att många har mer tid för att städa i sina förråd och då passar man på att ta med sig sin pant samtidigt, avslutar Katarina Lundell.

Källa: Returpack

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.094