23948sdkhjf

Ny utbildning ska överbrygga kunskapsklyftorna

Företaget Chain Design & Print lanserar en helt ny utbildningssatsning för alla som jobbar med grafisk design och tryck av förpackningar. I fokus står flexotryck som är den alltjämt dominerande trycktekniken för förpackningar såväl för kartong, wellpapp som etiketter och flexibla förpackningar.

Utbildningen kommer att hållas online och erbjuder alla i förpackningstryckets värdekedja en gedigen kunskap som ökar förståelsen för såväl efterkommande som föregående steg i den grafiska produktionsprocessen.

Bakom företaget Chain Design & Print står Danijela Ridic. Hon har många års erfarenhet av flexotryck som medarbetare på Flextrus och Linds Flexo där hennes roll har varit spindeln i nätet vid stora flexoproduktioner till ledande varumärkesägare.

Vi fick möjlighet att ställa några frågor till Danijela Ridic om den unika utbildningen som sjösätts i september.


Varför behövs det en utbildning om flexotryck för de som jobbar i värdekedjan?
Jag märkte i mitt arbete att kunskapsbristen är stor om helheten bland de olika aktörerna i produktionskedjan vid flexotryck. Beslut som till exempel en produktägare eller AD fattar 
om designens utseende påverkar tryckprocessen och är man inte medveten om hur är risken stor att man i ett senare skede drabbas av stora ändringskostnader för att kvaliteten ska bli acceptabel, för att inte tala om kostnaden i förlorad tid i time to market. 

Med rätt kunskap i tid har du möjlighet att optimera arbetsflödet och förpackningen som ska tryckas. Förpackningen är varumärkets ansikte. Därför är tryckkunskapen av största vikt.

Vilka brister ser du idag?
De som jobbar i början av processen; produktägare, förpackningsutvecklare, inköpare, säljare och designbyråer saknar i stor utsträckning kunskap som krävs för att göra rätt kravställning från början. Samtidigt saknar tryckare och produktionspersonal kunskaper om hur mycket arbete som ligger bakom innan jobbet kommer in i tryckpressen.


Hur kan dessa överbyggas?
Kunskap är nyckeln som öppnar alla dörrar och bygger broar. Avgörande faktorer för att överbygga är att lära från varandra, våga vara nyfiken och ha mod att ifrågasätta. Ingen kan allt men alla kan något och vi måste bli bättre på att samarbeta och släppa in varandra i varandras område. Vi måste börja någonstans och denna utbildningen är en bra grund för alla som är trötta på att släcka bränder och jobba i blindo. Vi måste våga tänka i nya banor och göra nya saker för att utvecklas och uppnå en förändring. 

I flera decennier har det byggts upp höga, tjocka murar mellan leden. Dessa kommer jag att riva. Vi måste börja från början, tänka nytt och gå i takt med tiden. Vi står inför en ny tid där det förlegade revirtänkandet måste få ett slut. Nu gäller det att föra över kunskaperna till de yngre som är på väg in i branschen. 


Vem är målgruppen för utbildningen?
Alla som på ett eller annat sätt påverkas av tryckresultatet eller får tryckfrågor på sitt bord i sitt dagliga arbete. Framförallt alla som är i början av processen; förpackningsutvecklare, produktägare, marknadschefer, varumärkesägare, designbyråer, marknadsassistenter, inköpare och säljare men även packare.

Varför packare?
Personalen på packlinjerna är de som tar första smällen om undermåliga förpackningar har tagits fram och fungerar som en sista "kontrollstation" innan produkten går ut till butikerna och når konsumenter i handeln. Packproduktionen påverkas i allra största grad om trycket inte uppfyller kraven. De har stor erfarenhet av misstag som kan påverka att förpackningen måste göras om och inte klarar distributionskraven. Och det kan vara bra för dem att känna till hur tryckprocessen ser ut för att återkoppla till rätt led i kedjan.

Vad får man lära sig på utbildningen?
Utbildningen är uppdelad i tre delar och samtliga delar hänger ihop, där jag går igenom hela processen. Vi börjar från början och går igenom hela flödet steg för steg, arbetsflödet i stort för att sedan gå in i de olika delarna, designprocessen, repro, klichéerna, de olika teknikerna och i sista delen gör vi en djupdykning i tryckpressen och produktionsarbetet. 

Flexo är så pass krävande tryckteknik och tillåter ingen att bli fullärd. Den överraskar oss ständigt. Det är otroligt många detaljer som ska samspela och synkas med varandra genom hela processen. Ett problem i flexo kan uppstå av flera orsaker och kan lösas på olika sätt. Flexo är en tryckmetod med mer än en "akilleshäl" men tekniken har utvecklats och det finns stora möjligheter i att uppnå grymma resultat, om vi jobbar rätt från början. 

I utbildningen kommer vi prata mest flexo men jag kommer även att ta upp de andra tryckteknikerna i stort och vad man ska tänka på när man jobbar mot många olika leverantörer och har en mängd olika material. Det finns metoder för att underlätta detta arbetet, allt från hur godkännande utförs till av hur stor vikt är det att alla i hela flödet använder sig av samma underlag vid mätning av färgen.

Är tryckstart verkligen nödvändiga i dag och hur blir det framöver med resandet? Ser man över sin process och styr upp den så är mitt svar nej. Du kan sitta på andra sidan jorden och ändå justera dina tryck samtidigt som jobbet ligger i tryckpressen. Har man detta som mål är utbildningen en god hjälp på vägen.

Detta innehåll har inte presenterats tidigare i någon annan utbildning och är unik. Jag är nämligen först med att släppa in denna målgrupp på områden som hittills har försvarats med näbbar och klor i väldigt många år. Jag öppnar upp och välkomnar alla som är redo för en flexoresa tillsammans med mig. 

Trots att utbildningen är online har jag valt att begränsa antal deltagare för att deltagarna ska känna sig delaktiga och få ut så mycket som möjligt av utbildningen. Komplett agenda och informationsmaterial erhålls i god tid innan vi kör igång den 14 september. Deltagarna får en vecka för att bearbeta och reflektera över genomförd del innan vi går vidare till nästa del.

Först till kvarn
Anmälningarna till utbildningen har börjat trilla in, hälsar Danijela och är man intresserad finns all information och anmälan till utbildningen på: https://chaindesignprint.com/utbildning

Frågor och funderingar? Kontakta Danijela på:
https://chaindesignprint.com/kontakt


Tre Goda Råd!

Danijela Ridic bjuder på tre god råd som exempel på innehåll ur utbildningen.


FORMATRITNING
Tydligt angivna mått låter som en självklarhet och ändå ser vi många underlag levereras utan en formatritning med angivna mått. Tydlighet räcker inte alltid, utan var övertydlig i informationen. Det är bättre att ha för mycket information och fler mått än för lite. Detta gäller för all material som levereras till alla tryckmetoder.

Fotocellen är helig för packmaskinen, höjd och bredd för klichétillverkaren och anges även en avrullning i formatritningen så blir du tryckeriets bästa vän. Det är alltid till fördel att ha en formatritning på plats innan designarbetet påbörjas.

OBJEKTPLACERING
Felaktig objektplacering eller t.o.m. en tiondels millimeter i ett artwork/design kan få ett helt projekt att falla samman och medföra enorma kostnader. Värsta scenario är om materialet inte ens går att köra i packmaskinen om ett objekt ligger där den inte får lov att ligga. Samkörning eller familjekörning för t. ex. ett och samma objekt i en produktserie är vanligt i flexo.

Denna metod sparar mycket pengar åt både kunden och produktionen, men ställer stora krav på t. ex. klichéleverantören. En samkörning slänger man inte ihop utan kräver kunskap för hela processen. Felaktig objektplacering medför extremt mycket merkostnader, om inte för tryckeriet så kan det innebära extra tidsåtgång i packmaskinen som försenar produktionen och ibland även kampanjlansering.

TEXTER 
Det är mycket av texterna på förpackningen som måste finnas och hålla en viss höjd enligt lagen. Det vi skulle behöva är ett lag på läsbarheten också. Minsta misspass kan få vissa texter att försvinna nästan helt i trycket. Hastigheten i flexo ställer höga krav på tryckaren och här blir utmaningen stor om texterna inte har optimerats för flexo, detta gäller för både negativa och positiva texter.

Det finns ingen given lösning på textoptimeringen utan här är det från case till case. En grundregel är att hålla texterna rena och se till att kontrasten mellan text och bakgrund är hög. 

Svällning, punktförstoring och misspass är endast en bråkdel av vad flexo är och inget vi kommer ifrån. Det är den roligaste tryckmetoden för den kräver mest av oss alla. Därför älskar jag mitt jobb och jobbar för att fler ska få mer kunskap om flexo.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.109