23948sdkhjf

Förpackningsjätte uppgraderar sina miljömål

Smurfit Kappa tar ytterligare ett steg mot hållbarhet genom att anpassa sitt CO2-mål till SBT-initiativet (Science Based Target).

Beslutet har tagits efter att företaget i sin rapport om hållbar utveckling för 2019 nyligen avslöjade att man har minskat sin fossila koldioxidutsläppsintensitet med nästan en tredjedel (32,9 %) sedan 2005.

SBT är ett samarbete mellan FNs Global Compact, WWF, CPD och WRI (World Resources Institute). Initiativet förespråkar uppsättandet av vetenskapliga mål som ett kraftfullt sätt att öka företagens konkurrensfördelar i övergången till en ekonomi med låga koldioxidutsläpp och fokuserar i synnerhet på att validera sina mål för att minska koldioxidutsläppen med målen i Parisavtalet. Parisavtalet, som undertecknades 2015, har som mål att begränsa en ökning av de globala temperaturerna till mindre än 2 grader Celsius till år 2050.

SBT-valideringen kommer att ge Smurfit Kappa en bekräftelse på att dess CO2-mål inte bara är ambitiöst som fristående mål, utan att det också är i linje med Parisavtalets mål och rekommendationerna från de senaste klimatvetenskapliga rönen.

Tony Smurfit, koncernchef:
– Vi har ett långsiktigt åtagande att göra det bättre för vår planet och vara en del av lösningen på klimatförändringsfrågan. SBT-valideringen kommer också att ytterligare utveckla vår ambition att vara det mest hållbara företaget inom pappersbaserade förpackningar.

Steven Stoffer, utvecklingschef på Smurfit Kappa, tillade:
– I mer än ett decennium har vi lämnat fullständiga upplysningar om våra koldioxidutsläpp, och undertecknandet av SBT-skrivelsen om åtagandet är därför nästa logiska steg och ytterligare en demonstration av Smurfit Kappas roll för att minimera risken för klimatförändringar.

– Även om vi har gjort betydande framsteg när det gäller vårt klimatförändringsmål, siktar vi nu på att minska våra relativa koldioxidutsläpp ytterligare, med ett minskningsmål på 40 % fram till 2030 jämfört med baslinjen för 2005.

Utöver valideringen av SBT stöder Smurfit Kappa också rekommendationerna från arbetsgruppen för klimatrelaterade finansiella upplysningar, ett globalt organ som tar fram klimatrelaterad redovisning av finansiella risker som används för att ge information till investerare, långivare och försäkringsgivare.

Kort om Smurfit Kappa

Smurfit Kappa är Europas största och en av världens ledande producenter av pappersbaserade förpackningar. Företaget har ca 46 000 anställda på 350 produktionsenheter i 35 länder och hade 2019 en omsättning på ca 9 miljarder euro.

Smurfit Kappa Sverige och Norge är en del av Smurfit Kappas förpackningsdivision och hade 2019 en omsättning på 2,4 miljarder SEK. Företaget har ca 900 anställda med verksamhet på 10 orter i Sverige och Norge. Smurfit Kappas förpackningar är återvinningsbara, 100% biologiskt nedbrytbara och producerade på ett hållbart sätt, vilket förbättrar våra kunders miljöavtryck.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.062