23948sdkhjf

Tetra Pak förbinder sig till nollnettoutsläpp

Tetra Pak åtar sig att minska utsläpp av växthusgaser (GHG) i sin egen verksamhet till noll till år 2030, med ambitionen att uppnå nollnettoutsläpp av växthusgaser för hela värdekedjan till 2050.

Tetra Pak gör det till en strategiska prioritering att att driva hållbarhetsomvandling. Detta sker genom att sätta en ambition för nollnettoutsläpp genom hela värdekedjan fram till 2050, och stöder detta med ett mellanliggande mål 2030 för nollnettoutsläpp av koldioxidutsläpp i sin egen verksamhet. Företaget kommer också att fastställa mål för utsläppsminskning i linje med 1,5 ° C enligt Science Based Targets (SBT) -initiativet i omfattning 1, 2 och 3.

Tetra Pak grundades på idén att ett paket skae spara mer än det kostar, alltid med hållbarhet i fokus i hur företaget agerar. Sedan 1999 har företaget samlat in uppgifter om energianvändning och utsläpp av växthusgaser från hela organisationen på årsbasis med sina GHG-konton granskade av en oberoende tredje part sedan 2013.

Lars Holmquist, Executive Vice President Packaging Solutions and Commercial Operations, Tetra Pak, säger;

– Vi har konsekvent levererat på våra klimatmål, redan från det första målsättningen 2002, åter 2005 och vi är på väg att uppfylla vårt 2020-mål. Under 2017 var vi det första företaget inom livsmedels- och dryckesindustrin som fick våra mål för klimatpåverkan godkänd av SBT-initiativet. Senare gick vi med i European Alliance for Green Recovery, den första paneuropeiska uppmaningen till mobilisering av efter-krisen-gröna investeringslösningar. Idag leder vi återigen vägen genom att sätta ambitiösa mål för nollnettoutsläpp som kommer att driva transformationen över hela vår sektor och hela värdekedjan. Planetens största miljöutmaning kräver inget mindre av oss.

Tetra Pak kommer att fokusera på fyra nyckelområden för att nå utsläpp av växthusgaser utifrån sin egen verksamhet år 2030 och förverkliga ambitionen 2050 längs hela värdekedjan:

– Sänka energirelaterade utsläpp genom energibesparing, förbättra energieffektiviteten, installation av solceller (solar PV) och inköp av förnybar energi.

– Samarbeta med leverantörer och andra intressenter längs hela värdekedjan för att avsevärt minska koldioxidavtrycket.

– Påskynda utvecklingen av sin cirkulära och lågemissions produktportfölj av både förpackningar och utrustning och arbeta för att hjälpa kunderna att uppnå sina utsläppsminskningsmål.

– Utveckla hållbara värdekedjor för återvinning genom samarbete med kunder, avfallshanteringsföretag, återvinningsanläggningar, kommuner, branschorganisationer och utrustningsleverantörer. Tetra Paks vision är att alla dryckeskartonger kan samlas in för återvinning, och noll dryckeskartonger bli skräp eller skickas till deponi.

Lars Holmquist säger avslutande

– För tio år sedan fastställde vi ett klimatmål som innebar att vår klimatpåverkan i värdekedjan inte skulle vara högre än 2010, samtidigt som vår verksamhet växte. Detta har hjälpt oss att spara in tolv miljoner ton växthusgasutsläpp hittills. Vi tror att vår förmåga att etablera och demonstrera framsteg i linje med vetenskap och samhällsförväntningar, vår innovationskraft och samarbetsstrategi över hela värdekedjan, har satt oss på rätt kurs för att uppnå vår nya ambition.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.078