23948sdkhjf

MSB listar samhällsviktiga yrkeskategorier

Sedan livsmedelskedjan klassades som samhällsviktig har ett arbete pågått för att ringa in vilka specifika yrkeskategorier som ska omfattas och därmed garanteras barnomsorg om förskolor och grundskolor stängs.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har efter dialog med branschorganisationerna som täcker livsmedelskedjan, det vill säga Svensk Dagligvaruhandel, Livsmedelsföretagen och LRF, arbetat fram en lista som nu är färdig.

Inom livsmedelssektorn har fyra kategorier valts ut inom ramen för föreskriften om omsorg för barn med vårdnadshavare i samhällsviktig verksamhet.

Primärproduktion av livsmedel och foder

Berednings- och förädlingsindustri

Kontroll av livsmedelsproduktion

Produktionskök kopplade till annan samhällsviktig verksamhet.

I förteckningen över samhällsnödvändig verksamhet finns också företag inom Handel och industri som "är av vikt för tillverkning, grossistverksamhet, distribution och försäljning av livsmedel, läkemedel, sjukvårdsmateriel och övrig medicinsk och medicinteknisk utrustning... eller som är direkt nödvändig för övrig samhällsviktig verksamhet."

I denna kategori borde rimligtvis förpackningsindustri som levererar förpackningar till livsmedel och sjukvårdartiklar inbegripas, liksom maskintillverkande företag för tillverkning av livsmedel och livsnödvändig utrustning i sjukvården.

Livsmedelssektorn och många andra sektorer är i sin tur också beroende av transporter. Därför avslutar MSB sin lista med yrkeskategorin som upprätthåller person- och godstrafik med samtliga transportslag (luft, sjö, järnväg och väg) som behövs för att upprätthålla övrig samhällsviktig verksamhet.

MSB:s lista över samhällsviktiga yrkeskategorier finner du HÄR.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.079