23948sdkhjf

BillerudKorsnäs om året som gick

BillerudKorsnäs redovisar i sin kvartalsrapport för sista kvartalet 2019 hur året i stort har sett ut för företaget. Uppstartskostnaderna för KM7 belastar fortsatt resultatet under sista kvartalet och kommer fortsatt så att göra under nästa år.

Lennart Holm, Tillförordnad VD och koncernchef:

2019 har varit ett på många sätt utmanande år. Sedan sommaren har marknaden försvagats avsevärt för flera av våra produkter, i synnerhet säckpapper där både priserna och volymerna har fallit kraftigt. På den positiva sidan har vätskekartong och förpackningskartong utvecklats väl och den nedåtgående trenden för säckpapper tycks ha planat ut och stabiliserats.

Under det fjärde kvartalet ökade försäljningsvolymerna, men detta motverkades av negativa pris- och mixeffekter. Division Board levererade en stark försäljningstillväxt, medan Division Paper fortsatt var under press och minskade. Resultatet för det fjärde kvartalet påverkades förutom av den svagare marknaden även av negativa uppstartseffekter av den nya kartongmaskinen i Gruvön, KM7, på cirka MSEK 170, vilket var i linje med förväntningarna. Upprampningen fortsätter och till och med slutet av december hade maskinen producerat över 90 tusen ton liner och cup stock.

En viktig händelse under året var den framgångsrika avyttringen av Bergvik Skog Öst, som har resulterat i ett starkt resultat och en solid balansräkning. Efter en period av tunga investeringar i kapacitetsökningar och uppgraderingar kan investeringsnivån i våra produktionsanläggningar förväntas vara väsentligt lägre under en tid framöver jämfört med under de senaste åren. Mot denna bakgrund föreslår styrelsen en extrautdelning om SEK 4,30 per aktie och totalt en utdelning på SEK 8,60 kronor per aktie, en fördubbling av de senaste årens utdelningsnivå. Styrelsen föreslår även att mandat beviljas för återköp av egna aktier.

För 2020 förväntar vi oss fortsatta utmaningar och agerar därefter. Kostnads- och effektivitetsprogrammet löper enligt plan och förväntas resultera i besparingar om MSEK 250 under 2020. Vi börjar också se vissa positiva effekter av lägre vedpriser, men intar en försiktig hållning eftersom den varma och blöta vintern kan komma att orsaka vissa tillgänglighetsproblem under våren.

Upprampningen av KM7 är vår främsta prioritering för 2020. Vi inser att vi ligger något efter vår plan och har ambitionen att komma ikapp under året. Andelen premiumkvaliteter och produkter med högre värde förväntas öka under året med en accelererande hastighet. De första volymerna av bestrukna kvaliteter kommer att produceras under det första kvartalet och vi förväntar oss att inleda processen med att certifiera material för vätskekartong och förpackningskartong under det andra kvartalet. Vår bedömning just nu är att uppstarten av KM7 kommer att påverka EBITDA under 2020 negativt med MSEK 150-350, varav huvuddelen under det första halvåret.

BillerudKorsnäs har en historisk möjlighet att fånga den ökande efterfrågan på hållbara förpackningar och utvecklingen ligger till stor del i våra egna händer. Under de närmaste åren kommer vi att fokusera på att optimera användningen av företagets tillgångar och dra nytta av våra senaste investeringar med målet att återgå till en EBITDA-marginal på över 17%. Lönsamheten ska stärkas genom att maximera kundvärdet, minska kostnaderna samt förbättrad effektivitet och ökad produktion. Vi inser att 2020 blir ett mycket utmanande men också spännande år, där fokus ligger på att exekvera för att fånga potentialen i vår verksamhet.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.062