23948sdkhjf

Första LignoBoost-anläggningen såld

Teknikföretaget Metso har sålt den första kommersiella LignoBoost-anläggningen. Köpare är amerikanska Domtar, som kan öka kapaciteten i sitt massabruk och samtidigt få fram en ny biprodukt att dra nytta av.
– Vi ser LignoBoost som en mycket viktig pusselbit i utvecklingen av moderna sulfatmassabruk till bioraffinaderier och producenter av nya värdefulla produkter. Lignin kan användas som ett högvärdigt biobränsle eller som biobaserad råvara för kemikalier och material, säger Per Tomani, Innventia, en av upphovsmännen bakom processen.LignoBoost bygger på ett forskningssamarbete mellan Innventia och Chalmers och är en kostnadseffektiv process för uttag av högkvalitativt lignin från främst sulfatmassabruk. Processen ger möjligheter till kapacitetsökning till en lägre kostnad, och lönsamheten förbättras om ligninet kan utnyttjas exempelvis som ersättning för fossil eldningsolja. Det kan även användas som råvara för produktion av ännu mer värdefulla produkter som till exempel kolfiber. Tillämpningar för förpackningsapplikationer är möjliga. Innventia LignoBoost-teknologin såldes våren 2008 till det Göteborgsbaserade teknikföretaget Metso Power AB. Fortsatt forskning och utveckling av processen, samt användningen av ligninet, pågår inom ett flertal projekt vid Innventia.
Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.078