23948sdkhjf

Birgitta Svensson årets de Ruvo-stipendiat

Alf de Ruvos minnesfond har beslutat att 2007 års stipendium tilldelas Birgitta Svensson för hennes doktorsarbete inom området kemiteknik med inriktning mot mekanisk fiberteknologi. I sitt doktorsarbete har Birgitta Svensson, forskare vid Mittuniversitetet i Sundsvall, utfört mätningar som bidrar till ökad kunskap om vad som händer med fibermaterialet vid raffinering av mekaniska pappersmassor.Glad stipendiat, Birgitta Svensson, mottar 500 0000 kr ur Alf de Ruvos minnesfond.
Denna kunskap kan göra det möjligt att skapa
bättre modeller för utveckling av framtida raffinörer.Mätningarna
är unika då ingen tidigare har kunnat mäta under de extrema betingelser
som råder i en raffinör, där ved finfördelas till massa i en kraftfull
process. De data som Birgitta Svensson fått fram ger nya viktiga indata
till teoretiska modeller och ny kunskap om betydelsen av de
processmässiga förutsättningarna under raffineringsprocessenStipendiet,
som är på 500 000 kronor, delas ut vid en ceremoni den 29 januari 2008
i anslutning till Svensk Pappers- och Cellulosaindustris Ekmandagar i
Stockholm. Alf de Ruvo (1938-2000) hade flera ledande positioner
i skogs- och pappersindustrin, bland annat var han vice VD i SCA. Han
var även styrelseordförande i den skogsindustriella forskarskolan vid
Kungliga tekniska högskolan, KTH.Stiftelsen Alf de Ruvos Minnesfond
bildades år 2000 av medel som donerats till Alf de Ruvos minne.
Stiftelsen har till ändamål att stödja skogsindustriella utbildnings-
och forskningsaktiviteter som gagnar tekniska och vetenskapliga
framsteg inom industrin.Tidigare Alf de Ruvo-stipendiater är
Matti Ristinmaa (2001), Magnus Berggren (2002), Magnus Norgren (2004)
och Johan Alfthan (2006)./KB
Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.062