23948sdkhjf

Återvinningsstationernas skötsel förbättras med nya samordningstjänst

Den 3 juni i år inleddes en försöksverksamhet i 33 kommuner, där IL Recycling, SITA Sverige och Stena Scanpaper är samordningsansvariga entreprenörer i var sitt område. Entreprenörerna får helhetsansvar för återvinningsstationerna och säkerställer att tömning och städning sköts samt tillhandahåller en kontaktyta dit allmänheten kan vända sig.
Under 2001 och inledningen av detta år har materialbolagens arbetet varit inriktat på att höja kvaliteten på insamlingen av förpackningar och tidningar. Insatserna har gällt åtgärder mot nedskräpning och effektivisering i tömning av behållarna. Resultatet blev att antalet kraftigt nedskräpade återvinningsstationer minskade från cirka 1.100 till cirka 600 stycken under 2001. Antalet fulla behållare, som inte tömdes i tid, minskade från sju till tre procent.
Nästa steg i kvalitetsarbetet är bättre samordning av återvinningsstationernas skötsel. Materialbolagen uppdrar åt en entreprenör att ta ett helhetsansvar med en kontaktyta dit allmänheten kan vända sig med synpunkter om hur insamlingsverksamheten är organiserad och skött.
Testperioden kommer att vara avslutad 31 januari 2003 och efter successiv utvärdering kommer samordningsentreprenörer att stegvis finnas på plats i landets samtliga kommuner före utgången av 2003.
Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.11