23948sdkhjf

Clariant tar över Perstorp Clariant AB JV till 100 %

Perstorp AB och Clariant AG har träffat ett avtal med innebörd att Clariant förvärvar även resterande 50 % av sitt joint venture med Perstorp Clariant AB. PCAB uppvisar en försäljning på ca MSEK 470 under 2001. Affärens slutgiltiga genomförande förutsätter godkännande från berörda myndigheter. Parterna har kommit överens att inte ge upplysningar om detaljer i affärsuppgörelsen.
PCAB har med framgång kunnat bygga upp en stark position på marknaden för vattenbaserade emulsioner i norra Europa, i synnerhet inom områdena färger, lim och non-woven. PCAB tillverkar vattenbaserade emulsioner med bruk av olika monomerer. Till-verkade emulsioner inkluderar både högtryckspolymerer och konven-tionella produkter.
Efter att ha uppnått fullt ägande kommer Clariant att vara i idealläge för att fullt utnyttja sin teknologi och optimera sin verksamhet i Europa.
Clariants CEO, dr Reinhard Handte, säger: “Denna affär öppnar dörren för Clariant att befästa sin position på marknaden för högkvalitativa, miljö-vänliga emulsioner. Med Clariants teknologi som bas har PCAB de senaste åren byggt upp en stark position i norra Europa. Clariant är nu i bästa möjliga läge för att optimera sin logistik och tekniska service till nytta för kunderna i hela Europa.”
Perstorps CEO, Lennart Holm: ”Detta är ett naturligt steg i Perstorps fortsatta strävan att koncentrera sin verksamhet. Det kommer att möjliggöra för Perstorp Clariant att ta aktiv del i utvecklingen av vattenbaserade emulsioner på den europeiska marknaden.”
Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.094