23948sdkhjf

AssiDomäns styrelse kallar till extra bolagsstämma

Sveaskog AB har idag offentliggjort att erbjudandet till aktieägarna i AssiDomän AB om förvärv av samtliga aktier i bolaget har accepterats av aktieägare representerande mer än 95 procent av aktierna. För att ge de aktieägare som ännu inte accepterat erbjudandet möjlighet att göra så, förlängs anmälningsperioden till den 14 januari 2002.
Sveaskog har för avsikt att påkalla tvångsinlösen av utestående minoritetsaktier snarastmöjligt.
Med hänsyn till det nya ägarförhållandet har samtliga bolagsstämmovalda ledamöter i AssiDomäns styrelse beslutat att ställa sina platser till förfogande. Styrelsen har efter samråd med Sveaskog beslutat kalla till extra bolagsstämma den 14 januari 2002 för val av ny styrelse.
Verkställande direktören i AssiDomän, Gunnar Palme, frånträder sin befattning den 28 december 2001. AssiDomäns styrelse avser samtidigt att utse Sveaskogs verkställande direktör, Lars Sköld, till verkställande direktör i AssiDomän.
Efter samråd med Stockholmsbörsen kommer styrelsen för AssiDomän att hos börsen ansöka om avnotering av AssiDomän-aktien från och med måndagen den 28 januari 2002. Detta innebär att sista dag för handel i AssiDomän-aktien på börsen planeras bli fredagen den 25 januari 2002.
Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.064