23948sdkhjf

Investeringar i AssiDomän

AssiDomäns styrelse har fattat beslut om investeringar om sammanlagt MSEK 185. Investeringarna möter väl koncernens och affärsområdets avkastningskrav. Hittills under år 2000 uppgår AssiDomäns investeringar till MSEK 1160. För hela året beräknas de uppgå till MSEK ca 1450, vilket är något under koncernens uppskattade avskrivningar.
Följande investeringsbeslut har fattats:
Polen: En wellmaskin med tillhörande ny konverteringsutrustning installeras vid AssiDomän Corrugated Polska i Konin, Polen. Maskinen beräknas kunna tas i drift senast i januari 2002 och kapaciteten kommer att uppgå till ca 100 miljoner kvm årligen. I ett senare steg kommer konverteringsdelen att byggas ut ytterligare. Totalt uppgår den nu beslutade investeringen till MSEK 120 över den kommande femårsperioden.
Polen har en av de snabbaste och mest stabila ekonomierna i det forna Östeuropa. I takt med den polska ekonomins tillväxt stiger också efterfrågan snabbt på förpackningar av wellpapp, inte minst då allt fler stora, internationella konsumentvaruinriktade företag etablerar sig i området.
Den nuvarande arkanläggningen i Konin startades i januari 1999 som ett första steg i AssiDomäns etablering i Polen. Verksamheten har sedan dess haft en mycket positiv utveckling såväl vad gäller volymer som kunder. Konverteringen ligger idag på nivån 27 miljoner kvm årligen och kompletteras nu i ett andra steg med en wellmaskin och ytterligare konverteringskapacitet.
Litauen: En ny fabrikslokal kommer att uppföras för AssiDomäns arkanläggning i Vilnius, Litauen. Produktionen sker idag i leasade lokaler, investeringen möjliggör framtida expansion på den snabbt växande baltiska marknaden. Lokalen beräknas stå klar hösten 2001, investeringen uppgår till MSEK 25.
Belgien: En ny lagerbyggnad kommer att uppföras i anslutning till AssiDomäns wellpappfabrik i Turnhout, Belgien. Investeringen uppgår till MSEK 40, byggnaden beräknas stå klar i början av år 2002. Idag betjänas fabriken av ett antal lagerlokaler, den nya lagerbyggnaden har kapacitet för hela volymen vilket medför en effektivisering i logistik och lagerhantering och därmed ökad service och kvalitet till kund. Fabriken i Turnhout tillverkar 150 miljoner kvm wellpapp årligen.
Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.062