23948sdkhjf

Stora Enso och AssiDomän bildar gemensamt bolag för förpackningspapper

Stora Enso och AssiDomän har träffat en principöverenskommelse om att bilda ett nytt 50/50-ägt bolag av pappersbruken Gruvön (Stora Enso) samt Karlsborg och Skärblacka (AssiDomän). Samgåendet och bildandet av det nya bolaget beräknas formellt ske per 1 januari 2001. Bolagets namn planeras bli Billerud. Synergieffekterna i uppgörelsen uppgår till 200 miljoner SEK. Avsikten är att aktierna i Billerud ska noteras vid OM Stockholmsbörsen. ”Sedan våren 1999, då Gruvöns produktion befanns icke tillhöra Stora Ensos kärnverksamhet, har koncernen övervägt hur man bäst skulle kunna säkerställa Gruvöns framtid. Samgåendet mellan de tre bruken kommer att skapa ett nytt, starkt, finansiellt riktigt och konkurrenskraftigt skogsindustriföretag”, säger Björn Hägglund, vice koncernchef i Stora Enso.”Bildandet av Billerud är ytterligare ett stegi linje med AssiDomäns strategi att fokusera och koncentrera verksamheten till färre produktområden”, kommentera koncernchef Gunnar Palme. ”Genom renodling och medverkan i etablering av nya och starka industriella grupperingar, skapas aktieägarvärde”.Billerud beräknas få en helårsomsättning på ca 6.200 miljoner SEK. Proforma för 1999 uppgick det sammanlagda rörelseresultatet före avskrivningar för de tre enheterna till 629 miljoner SEK. Under första halvåret 2000 uppgår rörelseresultatet före avskrivningar till ca 712 miljoner SEK. Antalet anställda blir ca 2.400. Billeruds produktionskapacitet blir totalt ca 1.280 kton papper och massa. Bolaget kommer att tillverka vitt förpackningspapper, vitt och brunt säckpapper, halvkemisk fluting, white top liner samt avsalumassa.
Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.125